Corona update: 21 april 2021

Geplaatst op 21 april 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Na de nieuwsbrief van 7 april 2021 zijn er 16 nieuwe besmettingen binnen de school gemeld (15 leerlingen en 1 collega). Een aantal van deze leerlingen zat al in quarantaine thuis en is zodoende niet besmettelijk op school geweest. Daar waar leerlingen wel besmettelijk op school zijn geweest, zijn betrokkenen door de school geïnformeerd.

Een viertal besmettingen kwam uit de jaarlaag 4 havo. Op advies van de GGD is daarom besloten om de jaarlaag online les te geven. Hetzelfde geldt voor een 3 vwo klas. Deze klas heeft vorige week (deels) online les gevolgd in verband met meerdere besmettingen.

Informatieverstrekking besmettingen

Als school krijgen we regelmatig reacties op de brieven die wij versturen rondom besmettingen op school. Veelal zijn deze reacties positief, maar soms wordt er naar meer informatie gevraagd of krijgen we de reactie dat we juist te veel informatie verstrekken.

Als school zijn we verplicht om betrokkenen te informeren over besmettingen en de informatie van de GGD te delen. Ook zijn we verplicht om bij ziekmelding te vragen of het corona gerelateerde klachten zijn.

Bij het informeren proberen we dit zoveel als mogelijk gedetailleerd te doen rekening houdend met ieders privacy. Daarnaast proberen we altijd de groep geïnformeerden zo gericht als mogelijk te benaderen.

Graag vragen wij uw begrip voor bovenstaande.

CoronamaatregelenVerschil ‘nauwe contacten’ en ‘overige contacten’.

De GGD hanteert bij besmettingen twee termen voor contact. Ze spreken over:

  • Nauwe contacten
    Indien er langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact is geweest.
  • Overige contacten
    Als er korter dan 15 minuten contact is geweest, of langer dan 15 minuten buiten de anderhalve meter.

Bij een besmetting in de klas worden klasgenoten gezien als ‘overige contacten’. Binnen het klaslokaal is de afstand namelijk 1,5 meter. Buiten het klaslokaal niet, maar is de duur korter dan 15 minuten en wordt als extra maatregel een mondkap gedragen.

Nauwe contacten zijn dus meestal de contacten tussen leerlingen, die ook buiten school met elkaar om gaan of elke pauze bij elkaar staan. De GGD noemt deze contacten ook wel ‘best friends’. Omdat gebleken is dat bij ‘best friends’ het besmettingsrisico groter is, geldt dan meestal een advies tot quarantaine in het geval van een besmetting.

Zelftesten beschikbaar voor scholen

Binnenkort zijn de zelftesten beschikbaar voor het onderwijs. Met deze zelftesten worden besmettingen sneller opgespoord en uitbraken waar mogelijk voorkomen.

De zelftesten kunnen worden ingezet voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel, als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. De zelftest wordt ingezet voor de zogenoemde ‘overige contacten’.

Binnen de school zullen we, indien nodig, de zelftesten meegeven aan de leerlingen, zodat ze deze samen met de ouder(s)/verzorger(s) kunnen worden afgenomen. Het zelftesten is uiteraard geheel vrijwillig. Zodra de zelftesten binnen zijn, ontvangt u daar een nader bericht over.

Melden coronabesmetting in meivakantie

Het coronavirus gaat helaas niet met vakantie. Wij verzoeken u daarom ook in de meivakantie een eventuele positieve testuitslag te melden via verzuim@alkwin.nl.

Het bron- en contactonderzoek kan dan plaatsvinden binnen de school en indien nodig kunnen betrokkenen (ook tijdens de vakantie) worden gealarmeerd. Het helpt als u bij de melding direct opgeeft wat de besmettelijke dagen geweest zijn dat uw zoon/dochter op school is geweest.