Inloggen

Door in te loggen met het Google school-account van het Alkwin Kollege kunnen leerlingen en personeel toegang krijgen tot beveiligde pagina’s met aanvullende informatie.

Inloggen leerlingen Inloggen personeel