Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen

Visie
Het Alkwin Kollege heeft een omgeving gecreëerd waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. We maken van de gezonde keuze de makkelijke keuze. Wij vinden dat bewust en gezond eten de norm hoort te zijn en we vinden het logisch dat ieder kind een gezonde en duurzame keuze kan maken in de schoolkantine. Daarom doen wij dát wat de normaalste zaak van de wereld is: we maken van de gezonde kantine de gewone kantine. 

De Gezonde Schoolkantine
We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen, opgesteld door het Voedingscentrum. Wij hebben een kantine op het niveau goud. Dat betekent dat we gezondere producten in het assortiment hebben, fruit en groente aanbieden en water drinken stimuleren met een watertappunt (buiten het toilet) / flesjes water. We zorgen ervoor dat onze kantine een gezonde uitstraling heeft die overeenkomt met de richtlijnen van de gouden schaal. Dat betekent: 

In elke aanwezige productgroep wordt minstens één betere keuze aangeboden.

  • Minstens 80% is betere keuze
  • Groente en fruit wordt aangeboden
  • Water drinken wordt gestimuleerd

Uitstraling In onze kantine vormend onderstaande 3 punten de basis voor een gezonde uitstraling

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod (op de balie, in vitrines en op rekken) staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Als bij de kassa eten of drinken wordt aangeboden, staan daar alleen betere keuzes.

Elk jaar een Schoolkantine Schaal
Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op onze schoolwebsite. Ieder jaar vragen wij een Schoolkantine Schaal aan, waarmee we laten zien dat wij een gezonde schoolkantine hebben en houden.

Samenwerking met onze cateraar
We werken samen met BEJA CURSUSLOCATIE & CATERING. Deze cateraar heeft het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 2021-2025 ondertekend. Daarmee zegt de cateraar wat betreft aanbod en uitstraling te voldoen aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Als school/opdrachtgever nemen wij onze verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen en medewerkers. We stemmen daarom een paar keer met elkaar af wat ieders inzet is. 

Hygiëne
In onze kantine werken we volgens de wet- en regelgeving voor voedselveiligheid en allergenen op scholen

Dit doen we nog meer:

Ons schoolplein
Onze school is onderdeel van de omgeving. Wij zorgen ervoor dat er voor leerlingen veel mogelijkheden zijn die sport en spel stimuleren tijdens pauzes en tussenuren. Zo hebben we op het schoolplein o.a. een eigen sportveld.

Bijeenkomsten
Omdat het aanbod in de kantine voldoet aan niveau goud zorgen wij er ook voor dat er tijdens open dagen, sportdagen, werkweken en festiviteiten zoals diploma-uitreikingen er een gezond aanbod is. We vragen onze cateraar om ons ook dan te voorzien van gezondere producten. 

Duurzaamheid
We hebben op onze school veel aandacht voor duurzaamheid. We nemen maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan en gaan bewust om met afval. 

Informatie over ons voedingsbeleid
We informeren over het voedingsbeleid en onze schoolregels. Via de website en de schoolgids is ons voedingsbeleid altijd gemakkelijk in te kijken.

Leerlingen/Studenten
Leerlingen worden door middel van het onderwerp voeding in de lessen uitgedaagd om mee te denken over een gezonder aanbod in de kantine en een gezonde leefstijl. De leerlingenraad kan aangeven hoe het aanbod van eten en drinken binnen de school verbeterd kan worden.