Aanmelden

Wat leuk dat je je bij ons wilt komen aanmelden!

De aanmelddagen voor de nieuwe eerstejaars leerlingen zijn van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart 2020.
Dit aanmelden vindt plaats van 16.30 tot 17.45 uur op het Alkwin Kollege. Op deze dagen kunnen de benodigde formulieren ondertekend worden.

(Leerlingen die in willen stromen in een ander jaar dan het eerste jaar kunnen contact opnemen met de school voor meer informatie en een aanmeld formulier van het Alkwin Kollege. Hiernaast moet bij deze zij-instroom het centraal aanmeldformulier (klik op deze link) ingevuld worden.)

Het aanmelden voor het eerste leerjaar op het Alkwin Kollege verloopt volgens onderstaande stappen:

 1. Wil je je aanmelden voor de VWO+, maak dan eerst samen met je ouders de VWO+ checklist.
 2. Vul langs digitale weg het ‘aanmeldformulier’ in via de onderstaande link.
  Dit formulier ligt vervolgens ter ondertekening klaar bij de aanmelding op het Alkwin Kollege.
 3. Voor de aanmelding zijn verder de volgende zaken nodig
  – Geldig paspoort of ID-bewijs van de in te schrijven leerling
  – Adviesformulier van basisschool of ELKK-formulier van basisschool, met hierop 5 ingevulde voorkeursscholen
  – Is er een psychologisch onderzoek gedaan (bijv. dyslexie, dyscalculie, ad(h)d), dan graag ook (een kopie van) het onderzoeksverslag én de officiële verklaring meebrengen.
 4. Als er behoefte is aan een aanvullend aanmeld-gesprek, dan is hierop in te schrijven via de link hier onder.