Aanmelden

Aanmelden schooljaar 2023/2024

Aanmelden brugklas 2023/2024

Het Alkwin Kollege heeft na de eerste ronde aanmelden en de centrale loting in geen van de opleidingen vrije plekken meer. Aanmelden voor de brugklas in het schooljaar 2023/2024 is helaas niet meer mogelijk.

Voor brugklasleerlingen die het bericht hebben ontvangen dat ze zijn toegelaten:
Welkom! Je ontvangt binnenkort een brief met informatie over de start van het schooljaar, maar schrijf vast in je agenda dat je op woensdagmiddag 5 juli kennis gaat maken met je nieuwe klas en mentor. Op maandag 4 september is de eerste schooldag!

Aanmelden zij-instroom

Wil je wisselen van middelbare school? Via een zij-instroomprocedure kun je je tot 1 mei aanmelden voor het Alkwin Kollege.

Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt. Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: een broer of zus op het Alkwin, of ouders werkzaam op het Alkwin geven plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een basisschool uit) de eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop.

Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen uit de overige gemeenten zoals bijvoorbeeld de Ronde Venen.

Loting
Bij overaanmelding vindt loting plaats. De laatste 12 jaar heeft het Alkwin niet hoeven loten. Het is mogelijk dat er een loting voor de vwo+ klassen plaatsvindt. Uitgelote vwo+ leerlingen worden dan geplaatst in een havo/vwo klas. Leerlingen met vmbo-t/havo-advies, kunnen onder dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie plaatsnemen in de mavo/havo-klas van Thamen/Alkwin. 

Na ophoging van het basisschooladvies, in de tweede ronde van de aanmeldingsprocedure, kunnen leerlingen plaatsnemen in de betreffende klassen mits er plaatsen beschikbaar zijn.

  • Havo/vwo: met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies.
  • Vwo+klas: met een vwo-advies.
  • Mavo/havo-klas Thamen: met een vmbo-t/havo advies.

Zij-instroom 4-havo

Via een zij-instroomprocedure 4-havo kun je je aanmelden voor het Alkwin Kollege.


Zij-instroom (leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6)

Wil je wisselen van middelbare school?
Via een zij-instroomprocedure kun je je aanmelden voor het Alkwin Kollege.