Aanmelden brugklas schooljaar 2024 – 2025

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de brugklassen in het schooljaar 2024 – 2025. Op 3 juli van 14:30 tot 16:00 uur vindt de kennismakingsmiddag plaats voor onze nieuwe leerlingen. Meer informatie over deze gezellige en informatieve middag ontvangen ouder(s)/verzorger(s) binnenkort per e-mail.

Let op: dit is de aanmeldprocedure voor schooljaar 2024/2025!

In de regio Amstelland zijn deze afspraken vastgelegd in de zogenaamde kernprocedure. Alle informatie over de kernprocedure vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM). Op deze pagina van SWVAM vindt u algemene informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs.

In de week van 18 t/m 22 maart 2024 ontvangt u een e-mail van noreply@elkamstelland.nl met uw inloggegevens voor het ELK ouderportaal. Maak hier een account aan.  De gebruikersnaam is het ELK nummer van uw kind. Na het inloggen ziet u de gegevens van uw kind en daarna de contactgegevens. Controleer of de gegevens kloppen. Bekijk goed of het mailadres klopt; dit mailadres wordt gebruikt om u een link te sturen waarmee u op 24 april 2024 (vanaf 15.00 uur) kunt zien op welke middelbare school uw kind welkom is.

 • Zijn de gegevens onjuist? Neem dan contact op met de leraar/lerares van groep 8.
 • De contactgegevens kunt u zelf aanvullen en wijzigen.

Geef de schoolkeuze door tussen 25 en 31 maart 2024. Op de invulhulp ziet u een scholenoverzicht; daar staan de scholen die passen bij het schooladvies van uw kind. Afhankelijk van het advies moet u 2 of 5 scholen invullen. Als u inlogt op het ouderportaal komt u bij het aanmeldingsformulier. Geef aan naar welke scholen uw kind wil gaan. Doe dit in volgorde van voorkeur.

Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt en bevestig de aanmelding. Let op! Na de definitieve aanmelding kunt u niets meer wijzigen. U ontvangt een bevestiging per e-mail van ELK dat uw aanmelding is ontvangen.

Op woensdag 24 april (vanaf 15.30 uur), donderdag 25 april (vanaf 15.00 uur) en vrijdag 26 april (vanaf 15.00 uur) vinden de inschrijvingen plaats bij ons op school. Is uw kind welkom op het Alkwin? Boek dan snel een tijdslot en vul ons digitale inschrijfformulier in op deze pagina (het inschrijfformulier komt in april online).

Aanmelden MAVO/HAVO-klas

Inschrijving voor de mavo/havo-klas is alleen mogelijk op Vakcollege Thamen. Voor meer informatie over het Vakcollege Thamen bekijk de website www.thamen.nl.

Aanmelden zij-instroom

Wil je wisselen van middelbare school? Via een zij-instroomprocedure kun je je tot 1 mei aanmelden voor het Alkwin Kollege.

Let op: dit is de aanmeldprocedure voor schooljaar 2024/2025!

Als een leerling niet van een Amstellandse basisschool komt (bijv. uit de gemeente De Ronde Venen of Haarlemmermeer) en ook niet van een basisschool uit de Amsterdamse Kernprocedure, dan spreken we van een buitenleerling.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over de aanmelding van buitenleerlingen heeft de Kernprocedure Amstelland op 1 maart besloten dat buitenleerlingen zich ook digitaal kunnen aanmelden via een link op de site van SWVAM – Kernprocedure Amstelland (https://www.swvam.nl/school/informatie-kernprocedure-amstelland). Ouders kunnen vanaf maandag 18 maart 2024 een ouder inlog voor het ELK ouderportaal aanvragen via de website van het SWVAM. Vervolgens is digitaal aanmelden mogelijk in de aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024.  Leerlingen hoeven niet meer fysiek langs te komen op school zoals eerder vermeld.

Voor de digitale aanmelding in ELK zijn de volgende gegevens nodig:

 • Het Burgerservicenummer
 • Roepnaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Emailadres van ouders/verzorgers (hierop ontvangt u de ouder inlog)
 • Basisschooladvies
 • Geslacht, geboortedatum, adres, naam en plaats basisschool
 • Voorkeurslijst (2 of 5 voorkeuren, afhankelijk van het advies)
 • Zijn er voorrangsregels van toepassing (indien van toepassing op VO school)

Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt en bevestig de aanmelding. Let op! Na de definitieve aanmelding kunt u niets meer wijzigen. U ontvangt een bevestiging per e-mail van ELK dat uw aanmelding is ontvangen.

Op woensdag 24 april (vanaf 15.30 uur), donderdag 25 april (vanaf 15.00 uur) en vrijdag 26 april (vanaf 15.00 uur) vinden de inschrijvingen plaats bij ons op school. Is uw kind welkom op het Alkwin? Boek dan snel een tijdslot en vul ons digitale inschrijfformulier in op deze pagina (het inschrijfformulier komt in april online).

Twijfel je of VWO+ de juiste keuze is? Doe de VWO+-checklist! Om er zeker van te zijn dat jouw verwachtingen kloppen met ons aanbod, hebben we een vragenlijst met 8 vragen opgesteld waaruit een advies komt. Je ontvangt het advies in je mailbox!

VWO+ Checklist

Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt. Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: een broer of zus op het Alkwin of wonen op hetzelfde adres in een samengesteld gezin geeft plaatsingsgarantie. Dat geldt eveneens voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op het Alkwin. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een basisschool uit) de eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop. Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen uit de overige gemeenten zoals bijvoorbeeld de Ronde Venen.

Aanmeldingen van tweelingen of meerlingen worden gezamenlijk behandelend. Dit betekent dat we, indien nodig, bij loting zowel samen inloten als uitloten.

 • Havo-brugklas: les op havo-niveau, toelating met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies.
 • Havo/vwo-brugklas: les op vwo-niveau, toelating met een havo/vwo-advies of een vwo-advies (zonder WON-wens).
 • Vwo-brugklas: les op vwo-niveau, extra uitdaging (WON), toelating met een vwo-advies.
 • Mavo/havo-klas Thamen: met een vmbo-t/havo advies.

Zij-instroom 4-havo

Via een zij-instroomprocedure 4-havo kun je je aanmelden voor het Alkwin Kollege.


Zij-instroom (leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6)

Wil je wisselen van middelbare school?
Via een zij-instroomprocedure kun je je aanmelden voor het Alkwin Kollege.