Aanmelden

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij Alkwin Kollege! Vanaf nu kun je het aanmeldformulier voor het schooljaar 2021-2022 invullen.

Aanmelden schooljaar 2021-2022

Hoe werkt het aanmelden?
Om je aan te kunnen melden bij het Alkwin Kollege moet je het aanmeldformulier invullen. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je per e-mail het volledige aanmeldformulier. Wij vragen je deze goed te controleren en te ondertekenen. Bij gescheiden ouders dienen beide ouders het formulier te ondertekenen. Vervolgens reserveer je een tijdslot. Dit om grote drukte en mogelijke verspreiding van corona te beperken. Op dit tijdstip komt alleen de leerling met het ondertekende aanmeldformulier, adviesformulier van de basisschool en zijn/haar ID-bewijs naar het Alkwin Kollege.

Aanmeldformulier Reserveer een tijdslot

 


VWO+ checklist

Heb je een vwo-advies? En zoek je een extra uitdaging? Dan is WetenschapsOriëntatie Nederland (WON) misschien iets voor jou. Doe de VWO+ check!

Vul de VWO+ checklist in

 


Aanmeldgesprek

Heeft je kind extra zorg of begeleiding nodig? Of wil je een gesprek over de WON mogelijkheden? Dan kunt je een persoonlijk gesprek aanvragen. Dit jaar kan dit online via een Meet.

Plan een aanmeldgesprek

 


Zij-instroom (leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6)

Wil je wisselen van middelbare school?
Via een zij-instroomprocedure kun je je aanmelden voor het Alkwin Kollege.

Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt. Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: een broer of zus op het Alkwin, of ouders werkzaam op het Alkwin geven plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een basisschool uit) de eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop.

Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen uit de overige gemeenten zoals bijvoorbeeld de Ronde Venen.

Loting
Bij overaanmelding vindt loting plaats. De laatste 9 jaar heeft het Alkwin niet hoeven loten. Het is mogelijk dat er een loting voor de vwo+ klassen plaatsvindt. Uitgelote vwo+ leerlingen worden dan geplaatst in een havo/vwo klas. Leerlingen met vmbo-t/havo-advies, kunnen onder dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie plaatsnemen in de mavo/havo-klas van Thamen/Alkwin. 

Na ophoging van het basisschooladvies, in de tweede ronde van de aanmeldingsprocedure, kunnen leerlingen plaatsnemen in de betreffende klassen mits er plaatsen beschikbaar zijn.

  • Havo/vwo: met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies.
  • Vwo+klas: met een vwo-advies.
  • Mavo/havo-klas Thamen: met een vmbo-t/havo advies.