Alkwin Kollege

Wij zijn een school voor voortgezet onderwijs op havo, atheneum en gymnasium niveau in Uithoorn. Samen werken we aan een fijne en uitdagende leeromgeving. Leren... altijd, overal en van iedereen!