Alkwin Kollege

Wij zijn een school voor voortgezet onderwijs op havo, atheneum en gymnasium niveau in Uithoorn. Samen werken we aan een fijne en uitdagende leeromgeving. Leren... altijd, overal en van iedereen!

Komende activiteiten

22-09-20 Driehoeksgesprekken ter kennismaking 4H en 4V (digitaal)
25-09-20 Akku Workshops Leerjaar 1
12-10-20 Herfstvakantie