Decanaat

De decanen verzorgen de informatie/begeleiding bij de profielkeuze in de 3e klas en de vervolg/studiekeuze in de bovenbouw. Iedere jaarlaag heeft een Google-classroom met daarin het LOB programma.

Leerlingen en ouders kunnen altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

E-mail: m.claassens@alkwin.nl (havo)
E-mail: p.kwantes@alkwin.nl (vwo)


 

profielkeuze 3 havo/vwo                             studiekeuze bovenbouw                       informatie opleidingen

Profielenboekje havo 20-21                         Veelgestelde vragen LOB                     keuzegids online

Profielenboekje vwo 20-21                          Voorlichtingsagenda HBO                     studiekeuze123

FAQ bij profielkeuze                                    Voorlichtingsagenda WO                        MBOstart

Inschrijven voor een studie                      HBOstart

doorstroomeisen:                                          Studiefinanciering                                     WOstart

Eisen havo – hbo                                           Tips voor ouders

Eisen vwo – hbo

Eisen vwo – wo