Decanaat

Het schooldecanaat verzorgt de informatievoorziening en begeleiding van leerlingen bij de profiel-, en studiekeuze. De keuzebegeleiding gebeurt in samenwerking met de mentoren. Dit geldt voor de profielkeuze in 3 havo en 3 vwo en voor de uitvoering van de loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) in de bovenbouw. Iedere bovenbouwleerling houdt een eigen LOB-dossier bij op de Alkwin Google-drive.

Het Alkwin Kollege heeft twee schooldecanen. Zij zijn op verschillende momenten van de dag beschikbaar voor iedereen die informatie komt vragen. De informatie betreft alle vormen van vervolgonderwijs, tegemoetkoming studiekosten, de studiefinanciering, tussenjaar in het buitenland, enz. Zowel leerlingen als ouders kunnen altijd een afspraak maken met een decaan voor een persoonlijk gesprek.

De decanen

Heb je vragen over vervolgkeuzes?
Stuur een mail naar een van onze decanen:
m.claassens@alkwin.nl (havo)
p.kwantes@alkwin.nl (vwo)

Opdrachten voor de bovenbouw staan per jaarlaag in Google Classroom klaar.