Decanaat

CLMKWP

De decanen

Heb je vragen over vervolgkeuzes?
Loop binnen in lokaal 009 of stuur een mail naar:
m.claassens@alkwin.nl  (havo)
p.kwantes@alkwin.nl (vwo)

Opdrachten voor de bovenbouw staan per jaarlaag in Google Classroom klaar.