Ontdek het Alkwin Kollege

Wat leuk dat je hier een kijkje neemt…
Ontdek dit jaar het Alkwin Kollege online! Bekijk de filmpjes, foto’s, het informatieboekje en nog veel meer.

Alkwin in beeld


Ben je benieuwd naar welke vakken je krijgt op het Alkwin Kollege?

Ontdek de vakken

3D Tour

Wil jij een rondleiding door het Alkwin Kollege? Start jouw 3D tour en ontdek de school.

Klik op de afbeelding.

3D tour

 


Informatieboekje 2021-2022Informatieboekje

Bij het Alkwin Kollege helpen wij je graag om de keuze makkelijker te maken door je zo goed mogelijk te informeren over onze school. Ons informatieboekje staat boordevol informatie over de mogelijkheden en de leeromgeving waarin je terecht komt.

Bekijk het informatieboekje

 


Veelgestelde vragen

Aanmelden

Toelatingsprocedure

Het Alkwin Kollege volgt de afspraken die de schoolbesturen in de regio Amstelland samen met de schoolbesturen van het basisonderwijs in ‘de kernprocedure’ hebben gemaakt. Voor leerjaar 1 geldt in ronde 1 de volgende toelating: een broer of zus op het Alkwin, of ouders werkzaam op het Alkwin geven plaatsingsgarantie. Vervolgens worden de leerlingen uit (of van een basisschool uit) de eerste ring geplaatst, zoals bijvoorbeeld: Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de gemeente Nieuwkoop.

Daarna worden de leerlingen uit de 2e ring geplaatst. Dit zijn de leerlingen uit de overige gemeenten zoals bijvoorbeeld de Ronde Venen.

Loting
Bij overaanmelding vindt loting plaats. De laatste 9 jaar heeft het Alkwin niet hoeven loten. Het is mogelijk dat er een loting voor de vwo+ klassen plaatsvindt. Uitgelote vwo+ leerlingen worden dan geplaatst in een havo/vwo klas. Leerlingen met vmbo-t/havo-advies, kunnen onder dezelfde voorwaarden voor plaatsingsgarantie plaatsnemen in de mavo/havo-klas van Thamen/Alkwin.

Na ophoging van het basisschooladvies, in de tweede ronde van de aanmeldingsprocedure, kunnen leerlingen plaatsnemen in de betreffende klassen mits er plaatsen beschikbaar zijn.

Toelatingseisen

  • Havo/vwo: met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies.
  • Vwo+klas: met een vwo-advies.
  • Mavo/havo-klas Thamen: met een vmbo-t/havo advies.

Dat kan alleen als de basisschool het advies ophoogt naar havo en er op dat moment nog plek is op het Alkwin Kollege.

Nee, dat kan niet. Je kunt je aanmelden op Vakcollege Thamen. Wij hebben samen met hen een combi-klas vmbo-t/havo. In deze klas krijg je op het Vakcollege Thamen en het Alkwin Kollege les. Na het eerste jaar wordt er opnieuw gekeken of je op vmbo-t of havo verder gaat. 

Meld je aan via www.thamen.nl.

Nee, alleen als het Alkwin Kollege nog plek over heeft na de eerste aanmeldronde. 

Algemene vragen

In de onderwijsstructuur zie je de doorstroming of overstap naar de verschillende niveaus.AK_doorstroming

 

Op het Alkwin Kollege werken we graag goed samen vanuit de zogenaamde ‘pedagogische driehoek’. In deze driehoek is er sprake van een open samenwerking die de ontwikkeling en het leren van de jongere ondersteunt. Ouders/verzorgers hebben op het voortgezet onderwijs een andere plek dan op de basisschool omdat de communicatie steeds meer via de leerling zelf verloopt. Om goed contact te houden, nodigen we ouders/verzorgers meerdere keren per jaar uit op school. In de driehoeksgesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden, geven de leerlingen aan hun mentor en ouders/verzorgers een presentatie over hun ontwikkeling, hun doelen en hun resultaten. Daarnaast worden ouders/verzorgers meerdere keren per jaar uitgenodigd voor een informatieavond of een thema-avond. Ook vragen we ouders en verzorgers soms om te helpen bij activiteiten, zoals een sportdag of een dansproject. Via onze website, Facebookpagina en Instagrampagina houden we ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en bijzonderheden op school.

Naast de gewone schoolvakken bieden wij de leerlingen graag de mogelijkheid om te ontdekken wat zij leuk vinden of waar ze goed in zijn of willen worden.

Ons aanbod

  • Alkwin-workshops
  • AKKU hulplessen
  • Alkwin de wereld in
  • Cambridge English
  • MAVO/HAVO Thamen
  • Vecon Business School
  • WetenschapsOrientatië Nederland (WON)

Lees het uitgebreide aanbod 

Chromebooks

Op het Alkwin doen we aan ‘blended learning’. Dit betekent dat we zowel boeken als digitale middelen naast elkaar inzetten. Beide hebben hun specifieke voordelen bij het ondersteunen van het leren. In de schooltas zit dus een Chromebook, maar ook een aantal boeken/schriften.

Op het Alkwin Kollege werken alle klassen, van de 1e tot en met de 6e, met Chromebooks. We zijn nu in ons 8e digitale schooljaar bezig op het Alkwin. Hiermee hebben we inmiddels veel ervaring en expertise opgebouwd in het digitale onderwijs.

Chromebooks zijn bijzondere computers die grotendeels werken in ‘de cloud’. Dit zorgt ervoor dat de we weinig ‘vragen’ van het apparaat en deze (redelijk) betaalbaar kan blijven. Het onderhoud aan een Chromebook is minimaal en het risico op uitval en problemen is minder dan bij reguliere laptops. Daarom kiezen wij voor een Chromebook (voorzien van het reguliere ChromeOS). Dus géén Windows/Apple laptop of andere alternatieve oplossingen. 

Meer informatie?

Bekijk de Chromebooks pagina

Begeleiding

Dyslectische leerlingen hebben recht op extra tijd bij toetsen. Voor leerlingen met ADHD, autisme of een andere ondersteuningsvraag is de trajectvoorziening beschikbaar. Zij kunnen ook extra tijd krijgen bij toetsen. Voor extra tijd is een officiële diagnose vereist dit geldt niet voor de trajectvoorziening. We stellen het wel bijzonder op prijs als de basisschool hier voordat het jaar begint contact over opneemt. Naast extra tijd is er Remedial teaching beschikbaar.

Meer informatie over begeleiding?

Bekijk de begeleiding pagina