Schoolgids

Schoolgids 2020-2021

In de schoolgids van het Alkwin Kollege vind je alle informatie die je als leerling (en ouders) nodig hebt om je weg te vinden in onze school. Aan het begin van elk nieuw schooljaar verschijnt er een nieuwe editie van de schoolgids.

Van informatie over praktische zaken tot de leerlingenbegeleiding en de schoolkosten.

Bekijk de schoolgids…

Hoofdstuk 5
“profielkeuze havo en vwo”

Extra vak/activiteiten
Het Alkwin is van mening dat school meer is dan studievakken; meedoen aan extra activiteiten of het volgen van een extra vak  -naast de verplichte vakken- op basis van persoonlijke interesses motiveert. Daarom bieden we naast het verplichte vakkenpakket diverse activiteiten aan zoals ATK, het Alkwin Theater Kollektief, Kerstvieringen en Alkwin Swing Orkest en BoBo+.  

Wanneer deze activiteiten een belemmering zouden kunnen vormen voor de voortgang van het leren in de verplichte vakken vindt er in elk geval een gesprek plaats tussen de mentor, leerling en ouder(s)/verzorger(s) waarin de risico’s worden besproken en advies wordt gegeven. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Profielkeuze
In het geval dat een leerling een negatief profieladvies of een negatief advies voor een vak krijgt, is de keuze voor een extra vak in de bovenbouw /voor het eindexamen uitsluitend toegestaan met instemming van de docentenvergadering.