Ziekmelding

Als een leerling niet naar school kan komen, moet één van de ouders of verzorgers ’s morgens vóór 08.20 uur naar school bellen of een e-mail sturen naar verzuim@alkwin.nl om dit te melden.

Langer ziek

Als de ziekte beperkt blijft tot één dag, hoeft de school geen nader bericht te ontvangen. Duurt de ziekte langer dan één dag, dan moet de leerling bij terugkeer op school een door de ouder(s)/verzorger(s) getekend briefje bij de receptie inleveren of een e-mail te sturen naar verzuim@alkwin.nl. Hierin staan: naam, klas, datum, reden en duur van het verzuim. Ondertekende briefjes mogen ingeleverd worden bij de receptie. Zie ook de schoolgids.

Ziek naar huis

Als een leerling al op school is en hij/zij de school voortijdig wil verlaten wegens ziekte, moet hij/zij zichzelf afmelden bij X00. Er wordt daar altijd contact met de ouders gezocht.