Ziekmelding

Als een leerling niet naar school kan komen, moet één van de ouders of verzorgers ’s morgens vóór 08.20 uur naar school bellen of een e-mail sturen naar verzuim@alkwin.nl om dit te melden.

Langer ziek

Als een leerling langer dan één dag ziek is geweest, neemt hij/zij bij terugkeer op school een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend briefje mee waarin bevestigd staat dat hij/zij ziek is geweest en op welke dagen. Lever dit in bij de receptie. Zie ook de schoolgids.

Ziek naar huis

Als een leerling al op school is en hij/zij de school voortijdig wil verlaten wegens ziekte, moet hij/zij zichzelf afmelden bij X00. Er wordt daar altijd contact met de ouders gezocht.