Ziekmelding

Als uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte, meldt u dit ‘s morgens vóór 08.20 uur bij de afdeling verzuim. U kunt dit op meerdere manieren doen;

  • Middels de ouderapp in Magister (bij voorkeur)
  • Middels een email naar verzuim@alkwin.nl
  • Telefonisch vanaf 08.00 uur op het nummer 0297 – 566903 

Vanaf schooljaar 2023-2024 dient een leerling  bij kortdurend ziekteverzuim dagelijks, op een van bovenstaande manieren, ziek gemeld te worden. Kortdurend ziekteverzuim duurt maximaal vijf dagen. Mocht  de leerling langer dan vijf  dagen ziek zijn, verzoeken wij u om contact op te nemen met de afdelingsleider voor overleg.

Ziek naar huis

Als een leerling tijdens een lesdag de school voortijdig wil verlaten wegens ziekte, moet hij zich altijd melden bij het verzuim lokaal X00 (117) en wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). In overleg kan de leerling dan naar huis. Als een leerling wegens ziekte een toets in de toetsweek niet kan maken, dient de leerling vóór aanvang van de toets telefonisch ziek gemeld te worden bij de afdelingsleider.

Als een leerling in de bovenbouw wegens ziekte een toets niet kan maken, dient de leerling vóór aanvang van de toets telefonisch ziek gemeld te worden bij de afdelingsleider (zie examenreglement art. 4.2 en 7.5).