Afdelingsleiders

De afdelingsleiders schooljaar 2020-2021 zijn:

1 havo/vwo en vwo+ Mw. Anoek Backer Email
2 en 3 vwo en gymnasium Mw. Tonny Hendriks Email
2 en 3 havo Dhr. Gert-Jan de Bruin Email
4 en 5 havo Mw. Annemarie Bronneman Email
4, 5 en 6 vwo Mw. Nadia Miroux Email
Teamleider 4vwo Mw. Janine Werkendam-Könemann Email

 

Voor onderstaande zaken kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de afdelingsleider:

  • aanvragen bijzonder verlof
  • vragen over lesroosters, Alkwin Keuze Uren (AKKU) en andere lesuren
  • problemen in de klas en tussen leerlingen onderling (o.a. pestgedrag en problemen met docenten)
  • disciplinaire zaken (straffen en verwijdering uit de les); antwoorden op vragen of klachten die met school te maken hebben

De leden van de schoolleiding worden ingeschakeld bij ernstige conflicten en overtredingen waar sancties op staan als schorsing en/of verwijdering en zij dragen de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in de verschillende afdelingen. Dhr. Peter Spoon, is schoolleider onderwijs & leerlingbegeleiding en financiën.

Leden van de schoolleiding en de afdelingsleiders hebben wekelijks overleg met elkaar over de gang van zaken in de afdelingen.