Afdelingsleiders

1 havo/vwo en vwo+ mw. A. L. Backer Email
2 en 3 vwo en gymnasium mw. A.M.G. Hendriks Email
2 en 3 havo dhr. G.J. de Bruin  Email
4 en 5 havo mw. A. Bronneman Email
4, 5 en 6 vwo mw. N.V. Miroux Email

Voor onderstaande zaken kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de afdelingsleider:

– aanvragen bijzonder verlof
– vragen over lesroosters en akku en andere lesuren
– problemen in de klas en tussen leerlingen onderling (o.a. pestgedrag en problemen met docenten)
– disciplinaire zaken (straffen en verwijdering uit de les); antwoorden op vragen of klachten die met school te maken hebben

De leden van de schoolleiding worden ingeschakeld bij ernstige conflicten en overtredingen waar sancties op staan als schorsing en/of verwijdering en zij dragen de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in de verschillende afdelingen. Mw. N. Pedroli is de schoolleider onderwijs & leerlingbegeleiding.
Leden van de schoolleiding en de afdelingsleiders hebben wekelijks overleg met elkaar over de gang van zaken in de afdelingen.