Reserveer je tijdslot

Voor je aanmelding op het Alkwin Kollege moet je een tijdslot reserveren. Op dit tijdstip komt de leerling met één ouder en het ondertekende aanmeldformulier, ELK aanmeldformulier van de basisschool en zijn/haar ID-bewijs naar het Alkwin Kollege. Let op! Op het ELK/OT-aanmeldformulier moeten de 5 voorkeursscholen zijn ingevuld.

Vul je gegevens in en reserveer jouw tijdslot.