Reserveer je tijdslot

Voor je aanmelding op het Alkwin Kollege moet je een tijdslot reserveren. Op dit tijdstip komt de leerling met ouder(s)/verzorger(s) en het ondertekende aanmeldformulier, ELK aanmeldformulier van de basisschool en zijn/haar ID-bewijs naar het Alkwin Kollege. Let op! Op het ELK/OT-aanmeldformulier moeten de 5 voorkeursscholen zijn ingevuld.

Vul je gegevens in en reserveer jouw tijdslot.