Reserveer je tijdslot

Voor je aanmelding op het Alkwin Kollege moet je een tijdslot reserveren. Op dit tijdstip komt de leerling met ouder(s)/verzorger(s) en het ondertekende aanmeldformulier, zijn/haar ID-bewijs en voor buitenleerlingen, een ondertekend formulier van de basisschool met daarop het schooladvies, naar het Alkwin Kollege. Let op!

Vul je gegevens in en reserveer jouw tijdslot.