Reserveer je tijdslot

Voor je aanmelding op het Alkwin Kollege moet je een tijdslot reserveren. Op dit tijdstip komt alleen de leerling met het ondertekende aanmeldformulier, adviesformulier van de basisschool en zijn/haar ID-bewijs naar het Alkwin Kollege.

Vul je gegevens in en reserveer jouw tijdslot.