Vakanties

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

Herfstvakantie
17 t/m 21 oktober 2022

Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag
7 april 2023

Tweede paasdag
10 april 2023

Meivakantie 
24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
29 mei 2023

Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2023

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Zie voor de vakantiedata van het ministerie de website van de Rijksoverheid.

De schoolvakanties worden vastgesteld volgens het schema vakantiespreiding en in overleg met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.