Vakanties

Studiemiddag 
8 september 2021

Studiedag
9 september 2021

Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021

Studiedag
18 november 2021 (vervallen)

Kerstvakantie
24 december 2021 t/m 9 januari 2022

Studiedag
10 januari 2022

Studiedag
18 februari 2022

Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 27 februari 2022

Studiedag 
17 maart 2022 (i.p.v. 18 november 2021)

Goede Vrijdag
15 april 2022  (uitgezonderd tweede tijdvak T3 5h/6v)

Tweede Paasdag
18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag
26 en 27 mei 2022

Studiemiddag
31 mei 2022

Studiedag
1 juni 2022

Tweede Pinksterdag
6 juni 2022

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Zie voor de vakantiedata van het ministerie de website van de Rijksoverheid.

De schoolvakanties worden vastgesteld volgens het schema vakantiespreiding en in overleg met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.