Afdelingsleiders

De afdelingsleiders schooljaar 2024-2025 zijn:

1 havo/vwo en vwo+Mw. Anoek BackerEmail
2 en 3 vwo en gymnasiumMw. Tonny HendriksEmail
2 en 3 havoMw. Janine KönemannEmail
4 en 5 havoMw. Annemarie BronnemanEmail
4, 5 en 6 vwoMw. Nadia MirouxEmail

Voor onderstaande zaken kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de afdelingsleider:

  • vragen over lesroosters, Alkwin Keuze Les (AKL), Alkwin workshops en andere lesuren
  • problemen in de klas en tussen leerlingen onderling (o.a. pestgedrag en problemen met docenten)
  • disciplinaire zaken (straffen en verwijdering uit de les); antwoorden op vragen of klachten die met school te maken hebben

De leden van de schoolleiding worden ingeschakeld bij ernstige conflicten en overtredingen waar sancties op staan als schorsing en/of verwijdering en zij dragen de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in de verschillende afdelingen. Dhr. Peter Spoon, is conrector onderwijs & financiën.

Leden van de schoolleiding en de afdelingsleiders hebben wekelijks overleg met elkaar over de gang van zaken in de afdelingen.