Contactinformatie

Het Alkwin Kollege is telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kan men een bericht inspreken op het antwoordapparaat.

Schooladres

Weegbree 55
1422 MT Uithoorn
Telefoon: 0297-566 903
E-mail: info@alkwin.nl

Postadres

Postbus 112
1420 AC Uithoorn

Ziekmelding

E-mail: verzuim@alkwin.nl

Financiële administratie

Iban: NL33INGB0004772893
KvK: 41200090
BTW: NL8144.61.566.B01
E-mail: j.pike@alkwin.nl

De afdelingsleiders schooljaar 2021-2022 zijn:

1-havo/vwo en vwo+
Mw. Anoek Backer
E-mail

2- en 3-vwo en gymnasium
Mw. Tonny Hendriks
E-mail

2- en 3-havo
Mw. Janine Werkendam-Könemann
E-mail

4- en 5-havo
Mw. Annemarie Bronneman
E-mail

4-, 5- en 6-vwo
Mw. Nadia Miroux
E-mail

Teamleider 4-vwo
Dhr. Jonne Haspels
E-mail

Door leerlingen en ouders/verzorgers of hun vertegenwoordigers (ouderraad, ouderlagen en leerlingenraad) bij allerlei beslissingen te betrekken, hoort de school wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. De afdelingsleiders en de schoolleiding nemen klachten van leerlingen en ouders/verzorgers serieus en willen die goed afhandelen binnen een redelijke termijn. Leerlingen kunnen voor klachten eerst bij hun mentor en vervolgens bij hun afdelingsleider terecht. Ook kunnen ze voor klachten over ongewenst gedrag, onder andere bij seksuele intimidatie, contact opnemen met één van de contactpersonen, Lex van der Horst of Marinka Gooijers, die als tussenpersoon voor klachten kunnen dienen. Voor meer informatie over de begeleiding en contactpersonen op het Alkwin Kollege kunt u kijken op de pagina “Begeleiding“.

Klachten over docenten moeten eerst met de docent(e) zelf worden besproken door de leerling of de ouders/verzorgers. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht doorgegeven worden aan de afdelingsleider, die dan kan overleggen met de schoolleider. Eventueel kan in laatste instantie een klacht bij de rector worden ingediend.

Het principe op het Alkwin Kollege is: eerst praten met de direct betrokkene. Als dat niet helpt, kan steeds een hogere instantie binnen de school worden ingeschakeld. Het algemene klachtrecht dat voor scholen is ingevoerd, houdt deze lijn ook aan. Als klagen niet helpt en er geen oplossing wordt gevonden binnen de school, is er een laatste mogelijkheid: de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie
Het Alkwin Kollege is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs van de bond KBVO. Voor meer informatie bekijk de “Klachtenregeling Stichting Keizer Karel