Contactinformatie

Het Alkwin Kollege is beperkt geopend. Contact opnemen bij voorkeur via email: info@alkwin.nl

 

Het Alkwin Kollege is telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur.
Buiten deze tijden kan men boodschappen inspreken op het antwoordapparaat.

Schooladres

Weegbree 55
1422 MT Uithoorn
Telefoon: 0297-566 903
E-mail: info@alkwin.nl

Financiële administratie

Iban: NL33INGB0004772893
KvK: 41200090
BTW: NL8144.61.566.B01
E-mail: l.janssen@alkwin.nl

Postadres

Postbus 112
1420 AC Uithoorn

Bij wie moet ik zijn?

Het management team bestaat uit 2 schoolleiders, 5 afdelingsleiders en 1 teamleider.

Voor onderstaande zaken moeten de leerlingen en de ouders contact opnemen met de afdelingsleider:
–  aanvragen bijzonder verlof (zie schoolgids 2018-19, blz. 37)
–  vragen over lesroosters en akku tijden
–  problemen in de klas en tussen leerlingen onderling (o.a. pestgedrag en problemen met docenten)
–  disciplinaire zaken (straffen en verwijdering uit de les); antwoorden op vragen of klachten die met school te maken hebben

De leden van de schoolleiding worden ingeschakeld bij ernstige conflicten en overtredingen waar sancties op staan als schorsing en/of verwijdering en zij dragen de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in de verschillende afdelingen. Mw. N. Pedroli is de schoolleider onderwijs & leerlingbegeleiding.

Klachten

Door leerlingen en ouders/verzorgers of hun vertegenwoordigers (ouderraad, ouderlagen en leerlingenraad) bij allerlei beslissingen te betrekken, hoort de school wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. De afdelingsleiders en de schoolleiding nemen klachten van leerlingen en ouders/verzorgers serieus en willen die goed afhandelen binnen een redelijke termijn. Leerlingen kunnen voor klachten eerst bij hun mentor en vervolgens bij hun afdelingsleider terecht. Ook kunnen ze voor klachten over ongewenst gedrag, onder andere bij seksuele intimidatie, contact opnemen met één van de contactpersonen, Lex van der Horst of Ceelina Janmaat, die als tussenpersoon voor klachten kunnen dienen. Voor meer informatie over de rol van contactpersonen binnen het Alkwin Kollege moet u vanaf de beginpagina van de Alkwin Kollege website gaan naar: Ouders->Zorgteams->Contactpersonen.

Klachten over docenten moeten eerst met de docent(e) zelf worden besproken door de leerling of de ouders/verzorgers. Indien geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht doorgegeven worden aan de afdelingsleider, die dan kan overleggen met de schoolleider. Eventueel kan in laatste instantie een klacht bij de rector worden ingediend.

Het principe op het Alkwin Kollege is dus: eerst praten met de direct betrokkene. Als dat niet helpt, kan steeds een hogere instantie binnen de school worden ingeschakeld. Het algemene klachtrecht dat voor scholen is ingevoerd, houdt deze lijn ook aan. Als klagen niet helpt en er geen oplossing wordt gevonden binnen de school, is er een laatste mogelijkheid: de klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

Het Alkwin Kollege heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs van de bond KBVO.

Klachtenregeling Stichting Keizer Karel