Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van negen leerlingen die ongeveer om de twee weken bij elkaar komen om van alles te bespreken dat de leerlingen op het Alkwin aangaat.

Stappen van de leerlingenraad

Afgelopen jaar hebben wij grote stappen gezet en daar willen we ook mee verder gaan. Zo hebben wij er o.a. voor gezorgd dat alle klokken in lokalen goed te zien zijn tijdens toetsweken. En ook zijn wij bezig met het regelen van stilte lokalen voor tijdens de toetsweken. Wij kunnen dus echt iets bereiken als leerlingen, zolang we er maar ons best voor blijven doen. Ons voornaamste doel is het vertegenwoordigen van de leerlingen. Wij houden gesprekjes met de schoolleiding en laten bij hen de mening van de leerlingen horen. Wij hebben een invloed op de verbouwingen die op school worden gedaan. En ook hebben we een grote invloed op de activiteiten die worden georganiseerd, dus als je ideeën hebt, kun je die het beste aan ons laten horen. Tot slot zijn wij ook deel van de benoemingscommissie, die jaarlijks de nieuwe docenten beoordeelt en bepaalt of zij hun carrière mogen voortzetten op onze school.

LAKS

Onze leerlingenraad is lid van het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Het LAKS is een organisatie die opkomt voor de belangen van alle middelbare scholieren in heel Nederland. Wij gaan o.a. langs bij de algemene ledenvergaderingen en volgen cursussen van het LAKS.

Contact met de leerlingenraad

Wil je in contact komen met de leerlingenraad? Het e-mailadres is: leerlingenraadalkwin@gmail.com

Via dit adres kun je ideeën en klachten inleveren, maar je kunt ook vragen stellen aan ons. Je kunt een van ons uiteraard ook aanspreken op school.