Stage lopen

Wil je stage lopen op het Alkwin Kollege?

Het Alkwin Kollege is een opleidingsschool. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe docenten. Studenten die bij ons op school stage lopen, krijgen een intensieve begeleiding van docenten die daarvoor zijn opgeleid.

ROSA opleidingsschool

Het Alkwin Kollege maakt deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA) een samenwerkingsverband van zestien scholen uit de regio en zes opleidingsinstituten. De opleidingsinstituten die participeren binnen ROSA zijn: de Vrije Universiteit (VU), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), waaronder ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en de Hogeschool Inholland. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductietrajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 

Leren doe je het beste in de praktijk.

Stageplaatsen

Bij de meeste secties lopen één of twee studenten stage. Afhankelijk van het studiejaar gaat het om stages van een aantal maanden tot stages van ruim een jaar. Studenten geven (deel)lessen en maken kennis met het beroep van leraar. Doordat de studenten onze leraren assisteren bij diverse onderwijstaken, waaronder ook werkzaamheden voor school, secties en teams, en participeren in allerlei activiteiten op school, doen zij veel ervaring op en ontwikkelen zij hun vaardigheden voor het beroep van leraar. Opleiden in de school houdt op het Alkwin meer in dan alleen het opleiden van studenten. Het betekent ook een uitgebreid programma voor startende docenten, begeleiding en professionalisering voor zittende docenten en het koppelen van praktijkonderzoek aan onderzoeksvragen van de school.

Het huidige aanbod aan stageplaatsen vind je op de website van ROSA.
Heb je vragen? Mail naar stage@alkwin.nl.

Meer informatie over ROSA

Wil je meer informatie over ROSA? Kijk op www.opleidingsschoolrosa.nl.

Logo ROSA opleidingsschool