Vacatures

Ben jij een natuurtalent in de omgang met jongeren? Heb je een positieve instelling? En wil je graag komen werken op het Alkwin Kollege? Dan is één van onderstaande vacatures wellicht interessant voor jou!

Vacature(s) docenten

Voor het nieuwe schooljaar (vanaf 1 augustus 2022) hebben wij een vacature  (0,4 fte) docent Engels 1e/2e graad. Solliciteren naar een deel van deze baan is ook mogelijk.

De visie van de sectie Engels op het Alkwin Kollege berust op het geven van betekenisvol en contextrijk onderwijs aan leerlingen waarin zowel taalvaardigheid (communicatie) als literatuur, cultuur, internationalisering en burgerschapsvorming een cruciale rol spelen. 

Betekenisvol onderwijs houdt in dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van onze leerlingen. Betekenisvol leren vindt daartoe plaats door nieuwe kennis te verbinden aan reeds bestaande kennis, gekoppeld aan de actualiteit. Op deze manier wordt er betekenis gegeven aan de nieuwe kennis en kan de leerling dit beter onthouden. Met behulp van betekenisvol leren weet een leerling waarom hij iets leert en waarom het belangrijk is voor hem; nu of in de toekomst. De leerling ervaart herkenning door de gemeenschappelijke taal en terminologie en hanteert hierdoor een actieve en onderzoekende houding. 

Contextrijk Onderwijs is onderwijs dat leerlingen een omgeving biedt waarin nieuwe stof gekoppeld wordt aan wat leerlingen al weten, met de nadruk op het gebruik in werk, vervolgstudie of maatschappij (K. Boersma et al., 2006). De leefomgeving is daarbij de leeromgeving. Bij de ontwikkeling van het programma en de onderwerpkeuze wordt rekening gehouden met de interesse en belevingswereld van de leerlingen.

Taalvaardigheid (communicatie) houdt in dat leerlingen (taal- en communicatieve) vaardigheden ontwikkelen en strategieën, bijvoorbeeld compensatiestrategieën,  in te zetten die nodig zijn om informatie in de doeltaal te begrijpen, (door te lezen, te luisteren en te kijken), deze kritisch te verwerken, over te brengen en daarover te spreken (interactie, monoloog) en te schrijven (in de doeltaal). Ze leren dit af te stemmen op het publiek, doel en medium. Leerlingen zijn zelfredzaam, kunnen zich (van minder vloeiend tot vloeiend) uitdrukken in diverse situaties (van minder complex tot complex) en als mediator functioneren indien nodig. Grammatica een middel om de taalvaardigheid te vergroten, maar het aanleren hiervan geen doel op zich.  Het aanbod in de doeltaal van tekst (kijk- lees en luistervaardigheid) draagt bij aan een verrijking van de kennis van de taal. Woordenschat is contextrijk en betekenisvol en wordt aangeboden zowel als oefenstof als in toetsvorm. Leerlingen leren zich zowel schriftelijk als mondeling over een breed aantal onderwerpen te uiten. Dit draagt bij aan de vergroting van de kennis van de wereld om zich heen (internationalisering, burgerschap. Instructies worden consequent functioneel in de doeltaal gegeven.

Literatuur onderwijs houdt in dat leerlingen leren zichzelf creatief en persoonlijk in een andere taal te uiten in verschillende creatieve teksten zoals gedichten, verhalen, liedjes en film. Leerlingen beleven deze teksten, denken na over de sociale en culturele context en leren kenmerken in structuur en taalgebruik te herkennen en zelf te gebruiken. Binnen het vak engels zou er een balans moeten zijn tussen vaardigheden, communicatie en cultuur en literatuur. Het al dan niet klassikaal lezen van fictie en literatuur staat niet alleen ten dienste van het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar draagt ook bij aan persoonlijkheidsvorming en biedt inzicht in de cultuur van het taalgebied. Doel moet zijn dat leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs een analytische/kritische en interpreterende houding hebben ontwikkeld ten opzichte van literaire teksten en andere cultuurproducten waarmee zij in hun leven geconfronteerd worden. 

Als nieuwe collega maak je deel uit van onze sectie Engels die op dit moment bestaat uit veertien collega’s. Onze sectie heeft één sectieleider en daarnaast verschillende jaarlaagcoördinatoren. Deze coördinatoren zorgen ervoor dat al het materiaal voor een jaarlaag klaar ligt en in de drive staat, zodat nieuwe collega’s het gelijk kunnen gebruiken.

We zijn een sectie, variërend in leeftijd, die graag in goed overleg samenwerkt. Door inhoudelijk overleg, het geven van feedback en elkaar te steunen op zowel de werkvloer als privé zijn wij een sterk team.

Ons vak leent zich er goed voor om onze leerlingen te begeleiden in het worden van maatschappijkritische en zelfstandige jongvolwassenen die goed onderbouwd hun mening kunnen geven. Daarom maken we dagelijks gebruik van de actualiteit in onze lessen en bespreken we die met onze leerlingen. Verder zijn we een sectie die digitaal vaardig is. We maken gebruik van (deels) digitale lesmethodes zoals Impact, Stepping Stones, Alquin Magazine en verder creëren wij zelf ons eigen lesmateriaal. Tevens werken wij met de Google-omgeving, zoals Classroom en Google-drive.

We willen onze leerlingen laten inzien dat Engels een mooi en veelzijdig vak is, waar je diverse talenten kunt ontwikkelen door aandacht te besteden aan literatuur, schrijven, lezen en spreken. En dat het een vak is waar je vaardigheden leert waar je de rest van je leven iets aan hebt. 

Wil of kun jij leerlingen helpen eigenaar te worden van hun leerproces? Wil jij jouw kennis en vaardigheden gebruiken om deze leerprocessen te begeleiden en te stimuleren? Heb je een brede interesse? Wil je kinderen op een wereldgerichte manier lesgeven, coachen en inspireren? Weet je nog niet precies hoe dat moet, maar wil je dit van en met collega’s leren en uitvinden? Houd je van werken in een team met een significant mandaat en de daarbij horende verantwoordelijkheden? Ben je ontzettend leergierig en wil je jezelf, je onderwijs en je team blijven ontwikkelen? Zie je kansen voor het samenwerken met andere vakken en docenten om samen nog mooier onderwijs te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ BIEDEN

 • een dynamische werkomgeving in Uithoorn, in een creatief team;
 • goede begeleiding: persoonlijke coaching en interne scholingsmogelijkheden;
 • een omgeving waarin je jezelf kunt ontplooien; 
 • werk in een inspirerende, ambitieuze, jonge en open organisatie;
 • een laptop in bruikleen;
 • ruimte om je te ontwikkelen als docent.

FTE: 0,5-0,8
Bevoegdheid: 1e graad

Ben jij een natuurtalent in de omgang met jongeren? Heb je een positieve instelling en een passie voor (bedrijfs-) economie? En wil je graag komen werken op het Alkwin Kollege? Dan ben jij de collega die wij zoeken.

Jouw team

De sectie eco/beco bestaat uit 8 collega’s die niet uitgepraat raken over de (bedrijfs)economische toestand in de wereld en daar mooie lessen van maken. Wij willen dat de leerlingen met een economische bril de werkelijkheid kunnen begrijpen  en op financieel gebied zelfredzaam kunnen worden.  In onze Veconbusinessschool begeleiden wij onze leerlingen op het ondernemerspad binnen de school alsook bij bedrijfsbezoeken. Ook voor andere creatieve en actieve werkvormen (o.a. het doen van experimenten, escaperoomachtige opdrachten) is binnen onze sectie alle ruimte om deze te ontwikkelen en uit te voeren. 

In onze fijne sectiekamer wisselen wij in snel tempo gezelligheid en hard werken af.  Wij hebben de taken efficiënt verdeeld, kennen en gebruiken elkaars talenten en helpen elkaar waar nodig. Daarbij is er voldoende ruimte voor experimenten die dit ondersteunen. Zo nu en dan gaan wij met het hele team eropuit, soms in combinatie met planningswerk dat gedaan moet worden. Er is één sectieleider voor beide vakken en daarnaast zijn er jaarlaagcoördinatoren. De jaarlaagcoördinatoren zorgen ervoor dat materialen, zoals studiewijzers en toetsen, ontwikkeld worden en klaarliggen om meteen gebruikt te kunnen worden. Ieder jaar maken wij een verbeterplan en focussen daarbij op het verbeteren van de leerresultaten, de organisatie, het verbeteren van resultaten van de sectie en het persoonlijk welbevinden in de sectie.  

Wij gebruiken blended methodes zowel voor economie (Pincode en Praktische economie) als voor bedrijfseconomie (Cumulus en Learnbeat). 

Als gevolg van het met pensioen gaan van een collega zijn wij op zoek naar een sterke/ervaren eerstegraads docent economie voor onderbouw- en bovenbouw van het havo en het vwo. Jij hebt ruime ervaring met het lesgeven aan examenklassen vwo en havo en hebt de energie en interesse voor het coördineren van diverse jaarlagen en dus het verzorgen van het materiaal voor deze jaarlagen (toetsen, studiewijzers en extra materiaal/opdrachten/werkvormen.

Leuk om te weten

Start je als nieuwe medewerker op het Alkwin Kollege dan krijg je begeleiding vanuit het Opleidingsteam. Samen met alle nieuwe medewerkers leer je de verschillende facetten van onze school kennen. Daarnaast zijn er individuele coachingsgesprekken en krijg je begeleiding vanuit jouw sectie/afdeling binnen het vakgebied.

Over ons

Het Alkwin Kollege is een school voor voortgezet onderwijs op havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasiumniveau in Uithoorn. Het Alkwin Kollege telt circa 1600 leerlingen uit Uithoorn, Aalsmeer, De Ronde Venen en omstreken.

Op het Alkwin Kollege heerst een open en gezellige sfeer waar leerlingen en personeelsleden elkaar kennen. Wij stimuleren de leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Zo krijgen de leerlingen naast de “gewone” lessen al in het eerste jaar een aantal keer een keuzeworkshop aangeboden. Onze lessen zijn erop gericht de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Met behulp van Chromebooks en studiewijzers, waarin leerdoelen geformuleerd staan, worden leerlingen bij alle vakken in staat gesteld hun leerstof beter en voor een langere termijn te plannen. De docent is daarbij de begeleider van het leerproces. Burgerschapsvorming en persoonsvorming hebben een belangrijke plaats binnen ons onderwijs.

Als je bij ons komt werken, ontvang je een Chromebook in bruikleen en dragen we bij aan de kosten voor bijvoorbeeld een nieuwe fiets, je mobiele telefoonabonnement of een eventuele beeldschermbril. Je krijgt tevens een breed spectrum van professionaliseringsactiviteiten aangeboden.

Het Alkwin Kollege is gevestigd in een mooi gebouw met uitstekende faciliteiten voor personeel en leerlingen. Uithoorn ligt 6 km ten zuiden van Amstelveen en heeft goede busverbindingen met Amsterdam en Haarlem. Onze school heeft lessen van 60 minuten, een volledige baan (1 fte) telt 21 lessen. Wil je meer weten over onze school? Kijk eens op alkwin.nl

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv vóór 19 april 2022 naar sollicitatie@alkwin.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nelleke Pedroli via telefoonnummer; 0297-566903.

0,5 FTE

Je bent in het bezit van een 2e graads lesbevoegdheid Beeldende Vorming of TEHA 2e graads (of 1e graads).
Je hebt zowel 2d als 3d kennis en ervaring (tekenen, handvaardigheid, mixed media), maar je hebt ook digitale vaardigheden (fotobewerking, stopmotion).
Je bent gemotiveerd om met leerlingen in de onderbouw te werken. Je kan en wil werken met een omkaderd programma.
Je werkt samen met 3 onderbouw docenten Beeldende vorming.
Je staat stevig in je schoenen en neemt graag inititiatieven.
Je hebt digitale vaardigheden (wij zijn een digitale school).

Vacature(s) overige

Ben je een natuurtalent in omgang met jongeren, heb je een positieve instelling en steek je graag je handen uit de mouwen, dan ben jij één van onze nieuwe facilitair medewerkers. Voor 18 uur/ 3 dagen per week. Je ondersteunt het onderwijs in de breedste zin van het woord. Denk aan:

 • toezichthouden in studieruimtes;
 • surveilleren tijdens pauzes en toetsweken;
 • beheer en schoonhouden van de personeelskamer;
 • administratief ondersteunende klusjes en
 • je kunt worden ingezet bij de mediatheek en/of receptie.

Je bent een dienstverlener in hart en nieren en houdt van afwisseling. Je weet hoe je met jongeren moet om gaan – ook als je ze aan moet spreken op gedrag. Uiteraard heb je affiniteit met het onderwijs. Ervaring is een pré, maar belangrijker vinden we dat je een positieve instelling hebt en bereid bent te leren. Je wordt jaarlijks geschoold in het kader van de bedrijfshulpverlening. Bij indiensttreding is het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag noodzakelijk. Je kunt bij voorkeur starten na de zomervakantie. Werkdagen zijn in overleg, maar kunnen jaarlijks wisselen. Inschaling is in salarisschaal 3, conform CAO VO. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. Daarom nodigen wij kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt van harte uit om te solliciteren.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je sollicitatiebrief met cv naar sollicitatie@alkwin.nl.

Heb je nog vragen? Bel dan voor meer informatie naar Hans Versteeg, tel. 0297-566903.

Wij zijn op zoek naar een gedreven, inspirerende en enthousiaste Remedial Teacher die
bijdraagt aan het passend onderwijs op het Alkwin Kollege.

Taakomschrijving:

● Uitvoeren en coördineren van de screening van leerlingen op spelling, begrijpend en technisch
lezen;
● Onderzoek doen naar en signaleren van taal- en/of rekenstoornissen;
● Opstellen, uitvoeren en evalueren van individuele handelingsplannen voor leerlingen m.b.t taal
en/of rekenen;
● Begeleiden van Nederlands als Tweede Taal (NT2)-leerlingen;
● Oefenstof selecteren en mogelijk nog ontwikkelen voor specifieke hulpvragen van leerlingen;
● Verslaglegging van onderzoek naar leerproblemen;
● Contact onderhouden met mentoren en ouders over de vorderingen van de leerlingen die
remedial teaching volgen;
● Fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak voor docenten;
● Aanschuiven bij leerlingbesprekingen en/of vergaderingen vanuit de eigen vakinhoudelijke
expertise;
● Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen bij lees- en of
rekenproblemen;
● Registratie en administratie van leerproblemen en bijbehorende faciliteiten.

Functie eisen:
– een afgeronde opleiding Remedial Teacher voor het voortgezet onderwijs
of de bereidheid je hierin te scholen.
– kennis van actuele ontwikkelingen binnen Remedial Teaching en Nederlands als Tweede Taal
(NT2).
– Ervaring in soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs.

Profiel:
● Je bent organisatorisch en planmatig sterk, je hebt analytisch denkvermogen;
● Je kunt goed samenwerken;
● Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
● Je bent oplossingsgericht.

Je kunt bij voorkeur starten ingaande het nieuwe schooljaar. Inschaling is in salarisschaal 9, conform
CAO VO. Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling. De arbeidsomvang
is 16 uur per week.
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 22 juni naar
sollicitatie@alkwin.nl. Heb je nog vragen? Bel dan voor meer informatie naar Ida Struiksma, tel.
0297-566903.

Werken op het Alkwin

Het Alkwin Kollege is een school voor voortgezet onderwijs op havo, atheneum en gymnasium niveau in Uithoorn. Onder het motto “Samen leven, samen leren!” werken we aan een fijne en uitdagende leeromgeving. Het Alkwin Kollege telt circa 1600 leerlingen uit Uithoorn, Aalsmeer, De Ronde Venen en omstreken.

Leuk om te weten
Start je als nieuwe medewerker op het Alkwin dan krijg begeleiding vanuit de werkgroep Coaching. Samen met alle nieuwe medewerkers leer je de verschillende facetten van onze school kennen. Daarnaast zijn er individuele coachingsgesprekken en begeleiding vanuit jouw sectie/afdeling binnen het vakgebied.

Bij het in dienst treden vragen wij naar een Verklaring Omtrent gedrag (VOG). Je kunt bij voorkeur zo spoedig mogelijk starten. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao VO.

Sollicitaties dienen te worden gericht aan de rector mevrouw Nelleke Pedroli.
E-mailadres: sollicitatie@alkwin.nl

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Volg ons op LinkedIn.

Maak kennis met een docent op het Alkwin


Neem een kijkje in onze school