Schoolplan

Schoolplan cover“Samen leven, samen leren”

Dat is het thema van het schoolplan 2021-2025. In dit document vind je onze missie, visie, kernwaarden en ambities voor de komende vier schooljaren. Het Alkwin staat voor onderwijs in een plezierige omgeving om samen te zijn, te leren en te werken, voor onze leerlingen én personeel en onze omgeving.

Bekijk het schoolplan

 


 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In maart 2021 is duidelijk geworden dat scholen een omvangrijke subsidie ontvangen om in de komende twee
schooljaren de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen. In het NPO lees je het beleid gericht op onze schoolsituatie.

Voor het NPO geldt dat wij afhankelijk zijn van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de beschikbare subsidie.

Bekijk het NPO