Over ons

Het Alkwin Kollege is een school voor voortgezet onderwijs op havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium niveau in Uithoorn. Het Alkwin Kollege telt circa 1600 leerlingen uit Uithoorn, Aalsmeer, De Ronde Venen en omstreken. 

Op het Alkwin Kollege heerst een open en gezellige sfeer waar leerlingen en personeelsleden elkaar kennen. Wij stimuleren de leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Zo krijgen de leerlingen al in het eerste jaar een aantal keer een keuzeworkshop aangeboden. Buiten de workshops om kunnen leerlingen ook deelnemen aan het koor, het orkest, de musical en vele andere activiteiten.

Leren op het Alkwin

Op het Alkwin Kollege zijn de lessen erop gericht de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Met behulp van studiewijzers, waarin leerdoelen geformuleerd staan, worden leerlingen bij alle vakken in staat gesteld hun leerstof beter en voor een langere termijn te plannen. De docent is daarbij de begeleider van het leerproces. Burgerschapsvorming en persoonsvorming hebben een belangrijkere plaats binnen ons onderwijs.

Het Alkwin Kollege biedt een éénjarige brugperiode, waarin havo/vwo leerlingen aan het eind van het eerste schooljaar kiezen of ze verder gaan op de havo of vwo.

Onze missie

Het Alkwin Kollege staat voor:

  • onderwijs in een plezierige omgeving om samen te zijn, te leren en te werken, met respect voor en openheid naar elkaar, waar je kunt zijn wie je bent en wilt zijn;
  • onderwijs dat stimuleert en nieuwsgierig maakt;
  • onderwijs met oog voor je talenten en uitdagingen, met ondersteuning en begeleiding die je nodig hebt om succesvol de volgende stap te maken;
  • onderwijs dat je laat groeien, je kritisch leert en laat zijn, dat je eigen keuzes laat maken en je verantwoordelijkheid leert nemen;
  • onderwijs met maatschappelijke betrokkenheid, dat actief bijdraagt aan de (lokale) samenleving, waarin jij kunt ontdekken dat jouw plek in en bijdrage aan de samenleving ertoe doet.

De dagelijkse leiding van de school:

Mw. Nelleke Pedroli
Rector

Dhr. Peter Spoon
Schoolleider onderwijs & leerlingbegeleiding en financiën

De afdelingsleiders schooljaar 2021-2022 zijn:

1 havo/vwo en vwo+Mw. Anoek Backer
2 en 3 vwo en gymnasiumMw. Tonny Hendriks
2 en 3 havoMw. Janine Werkendam-Könemann
4 en 5 havoMw. Annemarie Bronneman
4, 5 en 6 vwoMw. Nadia Miroux
Teamleider 4vwoDhr. Jonne Haspels

 

Voor onderstaande zaken kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de afdelingsleider:

  • aanvragen bijzonder verlof
  • vragen over lesroosters, Alkwin Keuze Les (AKL) en andere lesuren
  • problemen in de klas en tussen leerlingen onderling (o.a. pestgedrag en problemen met docenten)
  • disciplinaire zaken (straffen en verwijdering uit de les); antwoorden op vragen of klachten die met school te maken hebben

De leden van de schoolleiding worden ingeschakeld bij ernstige conflicten en overtredingen waar sancties op staan als schorsing en/of verwijdering en zij dragen de eindverantwoordelijkheid over de gang van zaken in de verschillende afdelingen. Dhr. Peter Spoon, is schoolleider onderwijs & leerlingbegeleiding en financiën.

Leden van de schoolleiding en de afdelingsleiders hebben wekelijks overleg met elkaar over de gang van zaken in de afdelingen.

Het Alkwin Kollege behoort samen met het Keizer Karel College uit Amstelveen tot de Stichting Keizer Karel. 

Het wettelijk bevoegd gezag bestaat uit één bestuurder;
De heer drs. A. Smit MEM.

Wilt u meer informatie over Stichting Keizer Karel?
E-mail: info@stichtingkeizerkarel.nl
Website:
stichtingkeizerkarel.nl

Gezonde leerlingen presteren beter!

Vanuit de politiek en de maatschappij neemt de aandacht voor een gezonde leefstijl al jaren sterk toe; gezond gedrag heeft een positieve invloed op de toekomst van kinderen en jongeren zelf, en op die van de samenleving als geheel. Ook het Alkwin Kollege vindt gezondheid belangrijk en daarom zijn er duidelijke afspraken over voeding, roken, alcohol en drugs binnen de school. Sigaretten, drank en drugs zijn bij ons verboden. Ook leren de leerlingen wat een gezonde leefstijl inhoudt. We stimuleren het drinken van water en verkopen groente en fruit, waarbij de aankleding van onze kantine de leerlingen verleidt tot het maken van gezondere keuzes.

Meer informatie over het voedingsbeleid op onze school? Klik hier.