Corona update: 17 maart 2021

Geplaatst op 17 maart 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Na de nieuwsbrief van vorige week zijn er twee nieuwe besmetting gemeld binnen de school (beide leerlingen uit leerjaar 1). Eén leerling is niet besmettelijk op school geweest. De andere leerling wel, betrokkenen zijn geïnformeerd. Leerlingen en medewerkers die in nauw contact zijn geweest moeten in quarantaine. Met nauw contact bedoelt de GGD: langer dan 15 minuten (op een dag) op minder dan 1,5 meter van elkaar.

Regels rondom quarantaine

Eerder hebben wij jullie geïnformeerd dat naast de nauwe contacten mogelijk de hele klas of jaarlaag in quarantaine zou moeten, dit blijkt in praktijk anders te worden toegepast door de GGD. Alleen nauwe contacten moeten in quarantaine.

Volgende week 60 minuten rooster

60 minuten rooster

Vanwege de toetsweek bovenbouw vinden volgende week de lessen plaats volgens het reguliere 60 minutenrooster. Dit houdt voor de onderbouw het volgende in:

  • We werken nog steeds met halve klassen. De groepen A en B en het schema van opkomst zijn ongewijzigd.
  • De eerste 40 minuten van de lestijd vindt de reguliere les plaats, voor de helft van de klas online en de andere helft fysiek. 
  • De laatste 20 minuten van de les zijn zelfwerktijd in de klas (in aanwezigheid van de docent) of zelf werktijd thuis (offline).
  • De les (fysiek en online) start op de tijden van de bel.

Bekijk de lestijden van het 60 minutenrooster.

Pauzes

Ook volgende week vinden de pauzes gecompartimenteerd plaats. Dit betekent dat de leerling op een vaste plaats in het gebouw moet blijven of naar buiten.  De pauzes zijn de momenten waarbij er een groot beroep wordt gedaan bij onze leerlingen op het naleven van de anderhalve meter afstand. De leerling pauzeert in het bouwdeel waar zijn/haar les voor de pauze eindigt of gaat naar buiten. De leerlingen mogen daarom hun jas meenemen naar het lokaal.

Heb je geen les meer na de pauze, dan het vriendelijke verzoek om niet op school te blijven.

Hygiënevoorschriften

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen; bij binnenkomst in het lokaal en voorafgaande een pauze de handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en zorgen voor goede ventilatie. Belangrijkste maatregel is en blijft: blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online. Wanneer je wel of niet naar school mag komen is terug te vinden in de beslisboom.

2020 - Thuisblijven of naar school versie 3

Activiteiten geannuleerd

Alle activiteiten tot de meivakantie zijn geannuleerd of vinden online plaats.