Extra corona update: 10 maart 2021

Geplaatst op 10 maart 2021 in Leerlingen

We zitten inmiddels op dag drie van het hybride onderwijs en we zijn blij om de leerlingen weer op school te zien! De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat er een aantal zaken bijgesteld moet worden in onze aanpak. Daarnaast vragen we jullie, in deze extra nieuwsbrief, aandacht voor een aantal zaken.

Lesrooster

Bij de opening van de school, maandag 8 maart 2021, hebben wij roostertechnisch helaas een valse start gehad. In alle hectiek om de groepsgrootte af te stemmen op de maximale capaciteit in de lokalen, bleek zondagavond dat een oude versie van het lesrooster als basis was gebruikt voor de verdeling van de lokalen. Hierdoor zijn er onduidelijkheden ontstaan en verliep deze eerste lesdag anders dan voorzien. Onze excuses hiervoor.

Pauzes

Afgelopen maandag bleek dat het in pauzes, in bepaalde delen van het gebouw te druk was en in andere gedeelten bijna leeg. De pauzes zijn het moment waarbij er een groot beroep wordt gedaan op het naleven van de anderhalve meter afstand. De pauzes vinden daarom gecompartimenteerd plaats, omdat de leerlingen immers al verdeeld zijn in de lokalen. Dit betekent dat de leerling op een vaste plaats in het gebouw moet blijven of naar buiten. Na de eerste pauze maandag bleek dat we hier strikter op moeten toezien. Bij de diverse deuren staan surveillanten om de leerlingen hieraan te herinneren. Als je buiten bent, kun je pas weer naar binnen bij de eerste bel. Houdt hier rekening mee door je jas mee te nemen naar het lokaal.

De aula is per direct opengesteld om te kunnen pauzeren. Na de pauzes is er wel weer les, zodoende het verzoek om het meubilair zo min mogelijk te verplaatsen.   

Wijziging looproute

In Banaan 2 is de looproute ‘naar buiten’ aangepast. Deze loopt niet meer via het trappenhuis in het hoofdgebouw, maar via het trappenhuis bij de ingang/050.

Banaan 2:
Ingang A via het schoolplein blijft gehandhaafd. Het trappenhuis bij ingang/050 is eenrichting ‘omhoog’ bij aanvang van de les, naar beneden moet via de loopbrug en het trappenhuis oudbouw. Voorafgaande aan een pauze is de looproute naar buiten via het trappenhuis bij ingang/050.

De overige looproutes zijn ongewijzigd:

Banaan 1:
Ingang C via het schoolplein blijft gehandhaafd. Het trappenhuis bij het muzieklokaal is eenrichting ‘omhoog’, trappenhuis bij lokaal 131/231 is eenrichting ‘naar beneden’. Hier kun je ook naar buiten. De middelste trap naar het balkon met de huisjes is eenrichting ‘naar beneden’.  

Oudbouw:
Het trappenhuis bij Banaan 2 is eenrichting ‘naar beneden’, het trappenhuis bij de leveranciersingang is eenrichting ‘naar boven’, het centrale trappenhuis in de hal is eenrichting ‘naar boven’. De gang van de beeldende vakken is eenrichting van de leveranciersingang naar de gymzalen.  

De eenrichting-routes zijn met pijlen kenbaar gemaakt.

Afstand houden

Op school houden we er zo veel als mogelijk rekening mee om voldoende afstand te kunnen houden. In de praktijk zien we dat dit voor velen nog erg lastig is. Het helpt om elkaar hieraan te herinneren en om vervolgens daar geen discussie over te voeren. Op deze manier voorkomen we dat we disciplinaire maatregelen moeten treffen en houden we de school open! 

Te laat!

Door het 40-5 minuten rooster gaat de bel af aan het einde en het begin van de les. Bij de tweede bel dien je in het lokaal aanwezig te zijn. Bij de online lessen geldt uiteraard ook dat je bij de starttijd in de meet aanwezig bent, anders ben je te laat.

Hygiënevoorschriften

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen; bij binnenkomst in het lokaal en voorafgaande een pauze de handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en zorgen voor goede ventilatie. Belangrijkste maatregel is en blijft: blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online. Wanneer je wel of niet naar school mag komen is terug te vinden in de beslisboom

Beslisboom “Wel of niet naar school?”

2020 - Thuisblijven of naar school versie 3