Corona update: 18 november 2020

Geplaatst op 18 november 2020 in Leerlingen

Update besmettingen

Als eerste een update van de coronabesmettingen. Na de laatste corona nieuwsbrief van 28 oktober 2020 zijn er 9 personen positief getest op corona (8 leerlingen, 1 docent). Er lijkt een verband te zijn tussen een aantal besmettingen in de bovenbouw, waarbij de besmettingen hebben plaatsgevonden buiten schooltijd. Verderop in deze nieuwsbrief leest u het advies van de GGD hierin.

Er is regelmatig contact met de GGD over de besmettingen op school. De GGD houdt dit nauwlettend in de gaten, maar ziet vooralsnog geen aanleiding voor verdere maatregelen. Indien er uit het bron- en contactonderzoek een besmettingsrisico gebleken is, dan bent u daar inmiddels over geïnformeerd.

Mondkapjes

meisje met mondkapjeAl ruim één maand is er het “dringende advies” van de overheid om mondkapjes op middelbare scholen te dragen en hebben we dit op het Alkwin – met instemming van de medezeggenschapsraad en leerlingenraad – verplicht.

In praktijk zien we dat veel leerlingen gehoor geven aan deze verplichting. Sinds de verplichting van kracht is worden leerlingen ‘s ochtends – vóór de start van de lessen –  herinnert aan het dragen van het mondkapje. Voor de leerlingen die een mondkapje vergeten zijn, wordt er een mondkapje verstrekt door de school.

Wat zijn ook al weer de regels:

  • Als je loopt draag je een mondkapje, eet of drink je iets, dan ga je zitten of stilstaan en mag het mondkapje even af.
  • In klas mag het mondkapje af, een uitzondering geldt voor vaklessen waarbij de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is.
  • Bij bepaalde docenten is een afwijkende afspraak gemaakt over het dragen van het mondkapje in de les, hier bent u individueel over geïnformeerd.

Vanaf 1 december aanstaande geldt er een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment zal de school mondkapjes niet meer standaard verstrekken en het landelijk beleid strenger handhaven.

Voor de duidelijkheid
Het mondkapje vervangt niet de andere coronamaatregelen, zoals het tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden (personeel t.o.v. elkaar en personeel t.o.v. leerlingen), regelmatig de handen ontsmetten, in de elleboog hoesten/niezen en thuis blijven bij klachten. Deze maatregelen blijven van kracht.

Advies GGD

Zoals u bij de update besmettingen heeft kunnen lezen blijkt uit het bron en contactonderzoek dat een aantal besmettingen op school te herleiden zijn naar contacten buiten de school. Uit de gesprekken met de ouders blijkt dat er soms nog onduidelijkheid is over de regels en richtlijnen die bijvoorbeeld gelden bij thuisisolatie. De GGD heeft ter aanvulling op de brieven een aantal filmpjes gemaakt.

Verdere informatie is ook te vinden op de officiële website van RIVM/Rijksoverheid.

Bekijk de filmpjes

 

Gebruik Corona Melder binnen school

Corona Melder appIn de nieuwsbrief van 28 oktober 2020 hebben wij al eerder gesproken over de Corona Melder app. Deze week hebben wij nogmaals contact met de GGD gehad over deze app.

Sinds een aantal weken is de Corona Melder (Corona App) landelijk te gebruiken. Het doel van de app is de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De Corona Melder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest met iemand met die corona heeft. Je ontvangt dan een waarschuwing en het advies om in thuisisolatie te gaan.

De GGD geeft aan dat leerlingen in verband met hun leeftijd zich niet hoeven te houden aan de anderhalve meter afstand. Een waarschuwing van de melder is daarom voor hen niet direct van toepassing, mede omdat de coronabesmettingen op school nauwgezet gevolgd worden.

Bovenstaande is voor ons aanleiding om leerlingen te adviseren het gebruik van de Corona Melder op school te pauzeren. Dit doe je door de Bluetooth verbinding uit te zetten op je telefoon.