Vakanties

Studiedag 
8 september 2020: lessen vervallen

Herfstvakantie
12 oktober t/m 18 oktober 2020

Studie-middag
21 oktober 2020: lessen vervallen in de middag

Studiedag
22 oktober 2020: lessen vervallen

Studiedag
20 november 2020: lessen vervallen

Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 3 januari 2021

Studiedag
10 februari 2021

Studie-middag
18 februari 2021: lessen vervallen in de middag

Studiedag
19 februari 2021: lessen vervallen

Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag
2 april 2021 (voor personeel wel werkdag)

Tweede Paasdag
5 april 2021

Studiedag
10 mei 2021: lessen vervallen

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
26 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaart
13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag
24 mei 2021

Zomervakantie
12 juli t/m 22 augustus 2021

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Zie voor de vakantiedata van het ministerie de website van de Rijksoverheid.

De schoolvakanties worden vastgesteld volgens het schema vakantiespreiding en in overleg met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.