Vakanties

Zomervakantie
12 juli t/m 22 augustus 2021

Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie
24 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie
19 februari t/m 27 februari 2022

Goede Vrijdag
15 april 2022

Tweede Paasdag
18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag
26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag
6 juni 2022

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Zie voor de vakantiedata van het ministerie de website van de Rijksoverheid.

De schoolvakanties worden vastgesteld volgens het schema vakantiespreiding en in overleg met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.