Boeken inleveren

Op 26 juni kunnen de schoolboeken weer ingeleverd worden bij VanDijk. Door de maatregelen rondom het Covid-19 virus is het inleverproces iets anders dan je misschien gewend bent.
Het proces verloopt volgens de onderstaande stappen…

  1. Stel je pakket thuis vast samen
   Maak alvast thuis een pakket van de boeken door ze samen te binden met bijvoorbeeld stevige elastieken, of door ze in een plastic zak te stoppen. Voeg het inleverformulier zichtbaar toe aan je pakket.

 

  1. Lever je pakket in op school
   Dit jaar worden de boeken niet op school gecontroleerd. Ze worden eerst vervoerd naar een locatie van VanDijk waar de pakketten worden gecontroleerd op volledigheid en beschadigingen. Je ontvangt dus geen stempel op het inleverformulier.

 

 1. Inleverbewijs
  Zodra VanDijk het pakket heeft verwerkt ontvangen de leerling en de ouder een mail waarin staat hoe de inlevering is verwerkt. Dit kan enkele dagen duren. Als uit de controle blijkt dat boeken ontbreken of zijn beschadigd, zal VanDijk een schadefactuur versturen. VanDijk handelt dit af zoals is afgesproken.

In het Inleverschema is te zien wanneer jouw klas de boeken kan komen inleveren en welke in/uitgang van de school je moet gebruiken.