Alkwin PWS Awards 2023

Geplaatst op 22 maart 2023 in Alkwin Kollege

Dinsdagmiddag 21 maart 2023 hebben alle 6-vwo leerlingen van het Alkwin Kollege hun profielwerkstuk gepresenteerd aan elkaar, hun ouders en andere belangstellenden. Deze feestelijke middag eindigde in de aula met alle genomineerde profielwerkstukken. 

Er waren twee categorieën. Leerlingen die het zogenaamde wetenschapsoriëntatietraject (WON) op school gevolgd hebben vanaf de 2e klas en niet WON-leerlingen. 

In totaal waren er drie profielwerkstukken in de categorie WON genomineerd. De onderwerpen liepen uiteen van zonnestormen en cryptocurrency tot het verband tussen bewuste uiterlijke kenmerken en onbewuste fysieke aantrekkingskracht.

De terechte winnaar van de PWS WON Alkwin Award was Joël Rijneker, hij had zich verdiept in Crypto-currency.

Hieronder volgt een stukje uit zijn juryrapport: 

De wijze waarop Joël tot de criteria is gekomen om te kijken welke cryptomunt geschikt zou zijn als vervanging van de euro is bijzonder knap gedaan. Als hij het alleen gedaan had op basis van wat hij bij ons – op het Alkwin – had geleerd, zou dit pws veel minder diepgaand zijn geweest. Op meerdere manieren heeft Joël data verzameld: hij heeft interviews van hoog niveau gehouden, heeft Tweede Kamerstukken gelezen en is naar een debat in de Tweede Kamer gedaan om daar informatie te verkrijgen over de invoering van een digitale euro, iets wat gezien kan worden als een zeer originele invalshoek. Door middel van al deze data heeft hij echt wezenlijke criteria opgesteld voor invoering van crypto’s. Zijn weerslag van de interviews en de analyse is van hoog niveau. In zijn PWS is zelfs rekening gehouden met de duurzaamheid van cryptocurrency. Joël heeft op een goed leesbare manier, dit moeilijke onderwerp aangevlogen, wat eveneens een grote prestatie is.

Zijn begeleider stelt dan ook in haar rapport: 

‘het PWS ontstijgt het 6-vwo niveau. Het zou op de universiteit niet misstaan.’ Bravo! ‘

In de niet-WON categorie waren dit jaar acht genomineerden. De onderwerpen waren bijzonder origineel en liepen uiteen van tetrapods, Spaanstalig onderwijs, CO2-neutrale vakanties tot het volledig zelf schrijven van een musical.

In deze categorie hebben Fenna de Graaf en Annick van der Valk met verve gewonnen. Zij hadden hebben zich verdiept in censuur binnen Engelstalige films in de jaren 1930 tot 1960. Dit schreef de jury: ‘Het vergelijken van een boek met een film is altijd een uitdaging, omdat bij een film de keuze van de regisseur een grote rol speelt en het verhaal boek-film niet altijd 1 op 1 is. Factoren zoals deze zijn ook meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op de Hays code die bij veel mensen onbekend is en een absolute eye-opener.

De Hays-code is een code die wordt toegepast als een vorm van zelfcensuur,  films mochten vanaf de jaren 60 alleen worden uitgebracht in Amerikaanse bioscopen als er geen verwijzingen waren naar seksualiteit, homoseksualiteit, rassenvermenging, abortus en drugs;  bij extreem geweld moest de dader worden bestraft.

Om het PWS overzichtelijk te houden, moesten Fenna en Annick het onderzoek gaan toespitsen op een paar onderdelen van deze code. Er is kritisch gekeken welke aspecten ook tegenwoordig relevant zijn en ook binnen de Hays code een grote rol spelen. Zij hebben het boek Breakfast at Tiffany’s met de gelijknamige film vergeleken op de geselecteerde onderdelen van de code. Dit vereist het inzetten van kritische en intensieve lees- en kijkvaardigheid. Wat zie je in de film, wat lees je in het boek en hoe kun je dit koppelen aan de Hays code. 

De jury roemt hen om hun zeer leesbaar verslag in hoogwaardig Engels, waarbij de invloed van de Hays code op diversiteit wordt aangetoond, met onderwerpen die ook momenteel weer – of nog steeds – onder druk staan in diverse landen waar censuur in de kunst wordt toegepast.

Het was al met al een zeer geslaagde middag/avond, waarbij alle genomineerden een certificaat ontvingen en een prachtige bos bloemen. De namen van de winnaars zullen vereeuwigd worden op de zogenaamde ‘wall of fame’ waar alle namen van de winnaars van bijna twintig jaar hangen in de aula van het Alkwin Kollege. 

De profielwerkstukken van de winnaars zullen ook gestuurd worden naar de landelijke PWS-wedstrijd, waarbij het Alkwin in 2019 nog de eerste prijs in de wacht gesleept heeft. We hebben goede hoop dat we met deze twee uitstekende profielwerkstukken weer een serieuze kans maken om deze felbegeerde prijs te winnen. Wordt vervolgd!