Alkwin PWS Awards

Geplaatst op 18 maart 2022 in Leerlingen

Dinsdagmiddag 15 maart 2022 hebben alle 6-vwo leerlingen van het Alkwin Kollege hun profielwerkstuk gepresenteerd aan elkaar, hun ouders en andere belangstellenden. Deze feestelijke avond eindigde in de aula met alle genomineerde profielwerkstukken. 

Er waren twee categorieën. Leerlingen die het zogenaamde wetenschapsoriëntatietraject (WON) op school gevolgd hebben vanaf de 2e klas en niet WON-leerlingen. In totaal waren er 3 profielwerkstukken in de categorie WON genomineerd. De onderwerpen liepen uiteen van een zelf gebouwd schaakprogramma door middel van artificial intelligence naar algengroei in havermelk tot efficiëntie van vliegtuigvleugels.

En de winnaars zijn?

De terechte winnaars van de PWS WON Alkwin Award waren: Wouter, Wolf en Annika. Zij hebben de efficiëntie van vliegtuigvleugels onderzocht. Voordat zij aan hun profielwerkstuk begonnen, hadden ze bedacht dat hun onderzoek aan de volgende drie eisen moest voldoen: ze wilden iets bouwen, iets duurzaams en iets dat betekenisvol zou zijn voor de huidige maatschappij. De jury was laaiend enthousiast! Hieronder een klein fragment uit het juryrapport:

“Hoe schuin moet mijn vleugel staan?” is een bedrieglijk simpele vraag. Voor het beantwoorden van deze vraag is het nodig om met een grote mate van precisie te kijken naar allerlei natuurkundige processen op detailniveau en met een scope die boven vwo-niveau uitstijgt. Het laat zich dan raden hoeveel kennis er nodig is om niet alleen de hoek, maar ook het profiel en de verhoudingen van de vorm van een vliegtuigvleugel te onderzoeken. De jury prijst deze leerlingen vanwege de theoretische onderbouwing en de praktische uitvoering inclusief windtunnels en software.”

Wouter, Wolf en Annika hebben ongelooflijk veel data verzameld en uren tijd gestopt in de precisie van hun onderzoek. Hun PWS overstijgt het 6-vwo niveau; zij waren daarmee de terechte winnaars van PWS Alkwin Award WON 2022. Annika was helaas geveld door corona en heeft de avond online gevolgd vandaar de foto waarop Wouter een laptop vasthoudt.

In de niet-WON categorie waren dit jaar 7 genomineerden. De onderwerpen waren bijzonder origineel en liepen uiteen van zonnebrandcrème tot de de afbouw van antidepressiva en er was zelf een onderzoek dat zich bezighield met de vraag in hoeverre het mogelijk is voor consumenten om in 2040 het weer te beïnvloeden.

In deze categorie hebben Anne-Rins en Mirte met verve gewonnen. Zij hadden best wat tegenslag, maar hun doorzettingsvermogen, hun originele onderwerp en vooral de moeite en tijd die zij in hun onderzoek gestopt hebben, moesten beloond worden. Dit schreef de jury: “Anne-Rins en Mirte zijn erin geslaagd om hun onderwerp ‘de representatie van het inburgeringsexamen in Nederland’ vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waarbij de mix van brongegevens én de mix van onderzoeksmethoden tot een genuanceerd en wetenschappelijk verantwoord antwoord op hun onderzoeksvraag heeft geleid. Dit alles heeft geresulteerd in een onderzoek wat een bestaand en zeer reëel gat in de kennis over het inburgeringsexamen opvult.

Het eindresultaat is een zeer leesbaar, maar diepgaand onderzoek, waarvan zowel de gegevens als de conclusie niet alleen op papier maatschappelijk relevant zijn, maar een daadwerkelijke bijdrage kunnen leveren aan de analyse en verbetering van een examen dat voor veel mensen het gezicht is van de Nederlandse maatschappij.” 

Landelijke PWS-wedstrijd

Het was al met al een zeer geslaagde avond, waarbij alle genomineerden een certificaat ontvingen en een prachtige bos bloemen. De namen van de winnaars zullen vereeuwigd worden op de zogenaamde ‘wall of fame’ waar alle namen van de winnaars van bijna twintig jaar hangen in de aula van het Alkwin Kollege. De profielwerkstukken van de winnaars zullen ook gestuurd worden naar de landelijke PWS-wedstrijd, waarbij het Alkwin in 2019 nog de eerste prijs in de wacht gesleept heeft. We hebben goede hoop dat we met deze twee uitstekende profielwerkstukken weer een serieuze kans maken om deze felbegeerde prijs te winnen. Wordt vervolgd!