Corona update: 1 september 2021

Geplaatst op 01 september 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Er is deze week één besmetting gemeld binnen de school (een leerling). Betrokkenen worden geïnformeerd. Bij een eventuele besmetting verzoeken we om dit te melden via verzuim@alkwin.nlHet helpt als bij de melding direct wordt aangegeven wat de besmettelijke dagen geweest zijn dat uw zoon/dochter op school is geweest.

QuarantaineQuarantaine

De regels met betrekking tot quarantaine zijn best ingewikkeld, mede omdat er sinds kort een onderscheid wordt gemaakt tussen immuun (gevaccineerd) en niet immuun (niet, of nog niet volledig gevaccineerd). Gebruik de handige tool van de Rijksoverheid.

Quarantainecheck

 

Jongeren en vaccineren

GGD Amsterdam wil jongeren helpen om zelf een weloverwogen keuze te maken, gebaseerd op betrouwbare informatie. Op de speciale pagina voor jongeren legt de GGD in een animatie uit hoe het vaccin werkt. Ook is er een video te vinden waarin een GGD-arts vragen beantwoordt van jongeren.

Bekijk de website van de GGD

 

Zet hem nog steeds op!

Het dragen van een mondkapje is verplicht op school. We hebben de afgelopen week gemerkt dat veel leerlingen hier gehoor aan geven. Voor het dragen van de mondkapjes gelden de volgende regels:

  • Je moet een mondkapje op voordat je het gebouw binnenkomt.
  • Als je rondloopt in het gebouw draag je altijd een mondkapje.
  • Zodra je zit mag het mondkapje af.
  • Je houdt 1,5 meter afstand tot het personeel.
  • In bijvoorbeeld practicum lessen kun je gevraagd worden om een mondkapje te dragen omdat daar de 1,5 meter afstand met de docent niet gehandhaafd kan worden.
  • Mondkapje vergeten: bij de receptie kan je 2x een mondkapje afhalen. Een derde keer vergeten betekent 8 uur melden.

Hygiënemaatregelen op school 

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen;

  • Bij binnenkomst in het lokaal handen desinfecteren en tafeltje schoonmaken, met de in het lokaal beschikbare middelen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen!

Zelftesten

Voor leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn geldt het advies dat ze zich twee keer per week preventief zelftesten. Uitgangspunten voor de zelftesten zijn en blijven dat afname geschiedt op vrijwillige basis en dat de zelftest thuis dient te worden afgenomen onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Op school zijn hiervoor zelftesten beschikbaar, deze zijn op te halen in de hal bij de receptie.