Corona update: 19 mei 2021

Geplaatst op 19 mei 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Na de brief van 9 mei jl. zijn er 12 meldingen besmettingen binnen de school gemeld (11 leerlingen en 1 collega). Een tweetal leerlingen zijn besmettelijk op school geweest. Betrokkenen zijn door de school geïnformeerd.

Zelftesten beschikbaar

Sinds vorige week zijn er zelftesten op school beschikbaar. Met deze zelftesten worden besmettingen sneller opgespoord en uitbraken, waar mogelijk, voorkomen. 

De zelftesten kunnen worden ingezet voor het risicogericht testen van leerlingen en onderwijspersoneel, als zij in dezelfde ruimte als een besmette persoon zijn geweest. De zelftest wordt ingezet voor de zogenoemde ‘overige contacten’. 

Binnen de school kunnen leerlingen met een besmettingsrisico een zelftest ophalen bij de receptie. Uitgangspunt is dat deze samen met de ouder(s)/verzorger(s) wordt afgenomen. De zelftest is uiteraard geheel vrijwillig. Zodra er sprake is van een besmettingsrisico wordt u hierover nader geïnformeerd.

De zelftest vervangt niet het testen bij de GGD en is bedoeld om een positieve coronabesmetting vroegtijdig te signaleren.

Verschil ‘nauwe’ en ‘overige contacten’

De GGD hanteert bij besmettingen twee termen voor contact. Ze spreken over: 

  • Nauwe contacten
    Indien er langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact is geweest.
  • Overige contacten
    Als er korter dan 15 minuten contact is geweest, of langer dan 15 minuten buiten de anderhalve meter. 

Bij een besmetting in de klas worden klasgenoten gezien als ‘overige contacten’. Binnen het klaslokaal is de afstand namelijk 1,5 meter. Buiten het klaslokaal niet, maar is de duur korter dan 15 minuten en wordt als extra maatregel een mondkap gedragen.

Nauwe contacten zijn dus meestal de contacten tussen leerlingen, die ook buiten school met elkaar om gaan of elke pauze bij elkaar staan. De GGD noemt deze contacten ook wel ‘best friends’. Omdat gebleken is dat bij ‘best friends’ het besmettingsrisico groter is, geldt dan meestal een advies tot quarantaine in het geval van een besmetting.

Maatregelen

Alhoewel het landelijk de goede kant op gaat met het aantal besmettingen, blijven de hygiënemaatregelen nog steeds van belang: Draag een mondkapje, houdt anderhalve meter afstand, ontsmet handen bij binnenkomst in het lokaal en hoest en nies in de elleboog. 

De belangrijkste maatregel is en blijft: blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online. Dit geldt uiteraard ook voor de examenkandidaten, die afgelopen maandag van start zijn gestart met hun examens.

Vrijstellingen leerjaar 2 en leerjaar 3

Afgelopen week zijn leerlingen in leerjaar 2 en 3 gestart in hun nieuwe vakkenpakket. Ze volgen alleen nog de vakken die ze voor komend jaar gekozen hebben, zodat er ruimte ontstaat om te werken aan leervertraging die zijn opgetreden door de verschillende coronamaatregelen. Een mooi streven, waarbij we afgelopen week in de organisatie wel wat hobbels zijn tegengekomen. Deze worden nu langzamerhand zo goed mogelijk opgelost.