Extra corona update: 24 maart 2021

Geplaatst op 24 maart 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Na de nieuwsbrief van vorige week zijn er drie nieuwe besmettingen gemeld binnen de school (allemaal leerlingen). Twee leerlingen hiervan zaten al in quarantaine en zijn zodoende niet besmettelijk op school geweest. Eén leerling uit 5v is besmettelijk op school geweest, betrokkenen zijn geïnformeerd.

Informatie van de GGD

Vorige week hebben we nadere informatie gehad van de GGD over hun handelswijze bij besmettingen. Wanneer een klas in quarantaine moet bij een eventuele besmetting blijft maatwerk. Gekeken wordt naar de bron van de besmettingen en de contacten in de klas.  Verder adviseert de GGD om eerder te testen om verspreiding van het virus tegen te gaan, ook als het risico op besmetting gering is. Meer informatie over het testen en testen van kinderen vind je op www.ggd.amsterdam.nl

Tip: vraag een DigiD aan

Er zijn verschillende situaties waarin geadviseerd wordt om een corona test te laten doen. Het maken van een afspraak hiervoor en het ontvangen van de testuitslag gaat het snelst en gemakkelijkst online. Dat kan alleen als je een DigiD hebt. Heb je dus nog geen DigiD dan is het handig om deze alvast aan te vragen via www.digid.nl

40+5 minuten rooster

Vanaf volgende week zullen de lessen (online én fysiek) weer plaatsvinden volgens het 40+5 minuten rooster; de les duurt 40 minuten en er is 5 minuten wisseltijd gereserveerd tussen de lessen. Op die manier kunnen leerlingen op school zich tussen de lessen verplaatsen volgens de geldende looproutes en kan er makkelijker 1,5 meter afstand gehouden worden. Online kan makkelijker geschakeld worden tussen de verschillende online lessen. De 40 minuten aan lestijd gebruiken we zo effectiever. De lestijden van het 40+5 minuten rooster, zijn als volgt.

Vijf minuten voor de eerste les en vijf minuten voor het einde van de pauzes klinkt de eerste bel. Dit is het signaal dat je als leerling naar het klaslokaal toe mag. Bij de tweede bel dien je in het lokaal aanwezig te zijn. Dit geldt ook tijdens de lokaalwisselingen. Bij de online lessen geldt uiteraard ook dat je bij de starttijd in de meet aanwezig bent.

Pauzes

De pauzes op school vinden gecompartimenteerd plaats: De leerling pauzeert in het bouwdeel waar zijn/haar les voor de pauze eindigt of gaat naar buiten. De leerlingen mogen daarom hun jas meenemen naar het lokaal. Heb je geen les meer na de pauze, dan het vriendelijke verzoek om niet op school te blijven.

Ventilatie gymzalen

Op onze socials is onder leerlingen en ouders onduidelijkheid ontstaan over de ventilatie in de gymzalen tijdens het maken van toetsen. De gymzalen zijn voorzien van een mechanische ventilatie die frisse lucht toe voert. Hierdoor is het niet noodzakelijk om ook de ramen open te zetten. Dit is zelf onwenselijk omdat er dan tocht kan ontstaan. Op moment dat er gesport wordt in de gymzalen is dit anders omdat er de afvoer van warmte dan juist een aandachtspunt is.

Hygiënevoorschriften

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen; bij binnenkomst in het lokaal en voorafgaande een pauze de handen ontsmetten, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en zorgen voor goede ventilatie. Belangrijkste maatregel is en blijft: blijf thuis bij klachten, laat je testen en volg de les online. Wanneer je wel of niet naar school mag komen is terug te vinden in de beslisboom die is aangepast op basis van de laatste inzichten van de GGD.

Bekijk de beslisboom…