Corona update: 22 september 2020

Geplaatst op 23 september 2020 in Leerlingen

Wij brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronamaatregelen in onze school.

Tent op het schoolplein

Op vrijdag 11 september 2020 is er een tent op het schoolplein geplaatst. Door deze tent is er extra ruimte tijdens de pauzes beschikbaar, zodat de bovenbouwleerlingen zo veel als mogelijk naar buiten kunnen, ook als het regent.

Tent op het schoolplein

Thuisblijven of naar school?

Wanneer blijf je thuis bij corona gerelateerde klachten? En wanneer mag je naar school? Om dit inzichtelijk te maken is er een beslisboom. Bekijk hem op onze website…

Besmettingen

Vanochtend heeft de school bericht ontvangen van de GGD dat een leerling uit de onderbouw positief getest is op Covid-19.  Van de GGD hebben we begrepen dat er een gering risico is geweest op besmetting. De ouders/verzorgers van de betreffende klas worden door de GGD geïnformeerd om extra alert te zijn op klachten. 

Vanaf heden zullen we u niet meer over elke afzonderlijke Covid-19 besmetting informeren. U ontvangt alleen bericht wanneer uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat dit nodig is. In dat geval zullen we u zo snel als mogelijk op de hoogte stellen.

In de tweewekelijkse corona update informeren we u over het aantal besmettingen in de school. We hopen uiteraard dat dit beperkt blijft.

Studeren in quarantaine

Zit uw kind met milde klachten thuis? Dan kan uw kind gewoon op afstand studeren. Het digitale lesmateriaal staat dan klaar in Google Classroom. Op deze manier hoeft uw kind geen lessen meer te missen.

Digitaal lesmateriaal

Verkeersveiligheid

Veel leerlingen komen op de fiets naar school en proberen het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden. Toch merken wij ook dat meer leerlingen met de auto naar school worden gebracht. Brengt u uw kind(eren) met de auto naar school? Let op uw snelheid, zowel op het schoolterrein als in de wijk. Houd rekening met het onvoorspelbare gedrag van jongeren in het verkeer!

Ventilatie

Er wordt momenteel gewerkt aan een ventilatieplan voor het najaar en de wintermaanden. Hiervoor is afgelopen week overleg geweest met de GGD. Belangrijk blijft het om bij koude, warme kleding te dragen. Over de verdere inhoud van het ventilatieplan wordt u binnenkort nader geïnformeerd.