Informatie mbt het corona virus

Helpdesk ICT
De mediatheek blijft voor leerlingen het eerste aanspreekpunt bij technische problemen met het
chromebook. Heb je een probleem dan kan dit gemaild worden naar: mediatheek@alkwin.nl. Vermeld bij de omschrijving van je probleem je naam, klas en leerlingnummer.

Ziek- en/of afwezig melden
Om zicht te krijgen op besmettingen en ziekte van leerlingen is besloten om ziekmeldingen op de
gebruikelijk wijze te laten doen. Dus hoewel het gebouw dicht is verzoeken we ouders een
ziekmelding via de receptie te doen. De ziekmelding kan met corona te maken hebben, maar dat
hoeft niet. Wij willen dan tevens weten of uw zoon of dochter kan deelnemen aan het onderwijs op
afstand. Ook beter melden gaat op de gebruikelijke manier.

We vragen ouders in vitale beroepen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/cruciale-beroepsgroepen) via info@alkwin.nl aan te geven of en wanneer eventueel gebruik gemaakt gaat worden van een aanbod voor leerling opvang. Voor de duidelijkheid; dit betreft alleen opvang van leerlingen, waarin de leerling gefaciliteerd wordt om op school mee te doen aan het ‘onderwijs op afstand’. Er wordt geen les gegeven.

Informatie bulletins en brieven naar ouders en leerlingen zijn hieronder te vinden.