Corona informatiepagina

Yes, het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Helaas starten we ook dit jaar nog met verschillende coronamaatregelen. Lees onze corona updates voor het laatste nieuws.

Helpdesk ICT

De mediatheek blijft voor leerlingen het eerste aanspreekpunt bij technische problemen met het
chromebook. Heb je een probleem dan kan dit gemaild worden naar: mediatheek@alkwin.nl. Vermeld bij de omschrijving van je probleem je naam, klas en leerlingnummer.