Corona informatiepagina

Het laatste nieuws rondom het coronavirus (COVID-19) en onze maatregelen.

Nieuws

Informatie updates en brieven naar ouders en leerlingen zijn hieronder te vinden.

Helpdesk ICT

De mediatheek blijft voor leerlingen het eerste aanspreekpunt bij technische problemen met het
chromebook. Heb je een probleem dan kan dit gemaild worden naar: mediatheek@alkwin.nl. Vermeld bij de omschrijving van je probleem je naam, klas en leerlingnummer.