Corona update: 20 augustus 2021

Geplaatst op 20 augustus 2021 in Leerlingen

We hopen dat iedereen een fijne (coronavrije) vakantie heeft gehad. We zijn blij dat leerlingen vanaf volgende week weer volledig naar school kunnen en heten jullie dan ook van harte welkom!

Helaas hebben we bij de start van het nieuwe schooljaar nog steeds te maken met coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn vrijwel dezelfde die ook voor de zomervakantie van kracht waren, in deze nieuwsbrief een overzicht.

Zet hem op!

Het dragen van een mondkapje is nog steeds verplicht op school. We kunnen ons voorstellen dat je dit vergeet, daarom deze reminder dat je vanaf volgende week een mondkapje meeneemt. Voor het dragen van de mondkapjes gelden de volgende regels:

  • Je moet een mondkapje op voordat je het gebouw binnenkomt.
  • Als je rondloopt in het gebouw draag je altijd een mondkapje.
  • Zodra je zit mag het mondkapje af.
  • Je houdt 1,5 meter afstand tot het personeel.
  • In bijvoorbeeld practicum lessen kun je gevraagd worden om een mondkapje te dragen omdat daar de 1,5 meter afstand met de docent niet gehandhaafd kan worden.
  • Mondkapje vergeten: bij de receptie kan je 2x een mondkapje afhalen. Bij een 3e keer vergeten volgt een sanctie.

Hygiënemaatregelen op school

Naast het dragen van het mondkapje en het houden van anderhalve meter afstand gelden nog steeds de overige hygiënemaatregelen;

  • Bij binnenkomst in het lokaal handen desinfecteren en tafeltje schoonmaken, met de in het lokaal beschikbare middelen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen!

Zelftesten

Voor leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn geldt het advies dat ze zich twee keer per week preventief zelftesten. Ook voor de start van het nieuwe schooljaar wordt dit geadviseerd. Uitgangspunten voor de zelftesten zijn en blijven dat afname geschiedt op vrijwillige basis en dat de zelftest thuis dient te worden afgenomen onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Op school zijn hiervoor zelftesten beschikbaar.. Heb je voor de start van het schooljaar geen zelftest meer? Je kunt vanaf maandag in de hal bij de receptie een test ophalen.

Melden van een coronabesmetting

Bij een eventuele besmetting verzoeken we om dit te melden via verzuim@alkwin.nl. 

Het helpt als bij de melding direct wordt aangegeven wat de besmettelijke dagen geweest zijn dat uw zoon/dochter op school is geweest.

Ventilatie

Ventilatie van het schoolgebouw blijft een aandachtspunt. In de vakantie hebben alle systemen onderhoud gehad. Daarnaast geldt nog steeds het ventilatieplan wat inhoudt dat er altijd een raam of deur openstaat in een lokaal. Lokalen worden elk uur ‘gelucht’, tocht is onwenselijk. 

Overlast door werkzaamheden tramlijn

Ook nog anders nieuws: Er komt een nieuwe tramlijn van Amstelveen naar Uithoorn. Deze sluit aan op de bestaande tramlijn Amsterdam – Amstelveen. Er zijn voorbereidende werkzaamheden gestart waar jullie mogelijk hinder van ondervinden in de periode van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 3 september 2021.

Omdat fietsers het bouwverkeer kruisen staan er op bepaalde momenten verkeersregelaars bij de Zijdelweg ter hoogte van het viaduct over de busbaan.