Corona update: 15 september 2021

Geplaatst op 15 september 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Sinds de nieuwsbrief van 1 september is er één besmetting gemeld binnen de school (een docent). Betrokkenen zijn geïnformeerd. De besmetting van de leerling die we in de nieuwsbrief van 1 september hebben gemeld bleek later vals positief getest. 

Bij een eventuele besmetting verzoeken we om dit te melden via verzuim@alkwin.nl. Het helpt als bij de melding direct wordt aangegeven wat de besmettelijke dagen geweest zijn dat uw zoon/dochter op school is geweest.

Coronamaatregelen vanaf 25 september

In verband met een afnemend aantal besmettingen gelden er vanaf 25 september a.s. minder strenge regels. Op school betekent dit het volgende.

1,5 meter afstand houden tussen personeel onderling en tussen personeel en leerlingen hoeft per 25 september niet meer. Een ieder mag zelf bepalen om nog wel afstand te houden, daar waar mogelijk. Dit vanwege het advies dat afstand houden nog wel verstandig is. In de lokalen laten we zodoende de 1,5 meter streep nog zitten en ook de kuch schermen laten we nog staan. Aan leerlingen het verzoek om -daar waar er om gevraagd wordt – de 1,5 meter afstand nog te respecteren.

Per 25 september vervalt de mondkapjes plicht in de voortgezet onderwijs. Leerlingen hoeven dus geen mondkapje meer op, ook niet op de gang. Uiteraard staat het leerlingen vrij om het mondkapje nog wel te dragen.

DesinfectieDe overige hygiënemaatregelen blijven nog steeds van kracht;

  • Bij binnenkomst in het lokaal handen desinfecteren en tafeltje schoonmaken, met de in het lokaal beschikbare middelen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen! Het testen op corona bij de GGD teststraat blijft gratis.

Wat te doen bij verkoudheidsklachten?

Zoals hierboven beschreven geldt nog steeds de regel: Heb je klachten laat je dan testen in de GGD teststraat. Een zelftest volstaat niet, deze werkt alleen preventief als je nog geen klachten hebt. Dus, heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je dan testen in de GGD teststraat en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

Als de uitslag van de test negatief is, dan hoef je niet meer thuis te blijven en mag je weer naar school. Worden de klachten erger of krijg je (nieuwe) klachten? Blijf dan thuis en laat je wederom testen in de GGD teststraat.

Ben je positief getest, meld dit dan bij school via verzuim@alkwin.nl. Blijft thuis en wacht op instructies van de GGD.

Coronatoegangsbewijzen?

Onderdeel van de nieuwe versoepelingen is dat er meer mogelijk is, maar dat er in sommige situaties om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Dit kan in sommige situaties gelden bij excursies of uitstapjes via de school. Uitgangspunt is dat de school zich moet houden aan de eisen die op locatie gesteld worden. Dit kan betekenen dat leerlingen die bijvoorbeeld niet gevaccineerd zijn en geen test willen doen een alternatief programma moet worden aangeboden.

QuarantaineQuarantaine

De regels met betrekking tot quarantaine zijn best ingewikkeld, mede omdat er sinds kort een onderscheid wordt gemaakt tussen immuun (gevaccineerd) en niet immuun (niet, of nog niet volledig gevaccineerd). 

Quarantainecheck

 

Leerlingen die geen fysiek onderwijs kunnen volgen, blijven bij de les via de classroom. Er wordt geen online les meer aangeboden.

Zelftesten

Voor leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn geldt het advies dat ze zich twee keer per week preventief zelftesten. Uitgangspunten voor de zelftesten zijn en blijven dat afname geschiedt op vrijwillige basis en dat de zelftest thuis dient te worden afgenomen onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Op school zijn hiervoor zelftesten beschikbaar, deze zijn op te halen in de hal bij de receptie.