Eindexamen Economie 5 HAVO (update)

Geplaatst op 12 juni 2023 in Alkwin Kollege

Onregelmatigheid in eindexamen Economie 5 HAVO
op het Alkwin Kollege (update)

Het Alkwin Kollege betreurt de melding van een onregelmatigheid in het eindexamen Economie 5 HAVO. De betrokken leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn ingelicht over een fout waarbij de geheimhouding van examenvragen is geschonden.

In 2021 heeft onze vakgroep Economie deelgenomen aan een CITO-tryout om de kwaliteit en moeilijkheidsgraad van nieuwe examenvragen te evalueren met een selecte groep leerlingen. Na deze try-out moeten betrokkenen de vragen geheim houden en niet opnieuw gebruiken.

Helaas heeft de vakgroep Economie per abuis een vraag uit de CITO-tryout van 2021 gebruikt in een toets voor 5 HAVO dit schooljaar. Deze vraag maakte ook deel uit van het Centraal Examen 2023, waardoor er bij onze leerlingen sprake was van voorkennis.

Het Alkwin Kollege heeft deze situatie, volgens protocol, onmiddellijk gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie oordeelde dat de geheimhouding van de examenvragen geschonden is. Punten behaald op deze vraag mogen bij de betrokken leerlingen niet worden meegeteld. Deze beslissing heeft helaas hun kans op een hoger eindcijfer aanzienlijk verminderd.

Na de bekendmaking van de resultaten van het Centraal Examen op 14 juni hebben de betrokken leerlingen de mogelijkheid om het behaalde cijfer te accepteren of het examen Economie ongeldig te laten verklaren. In dat laatste geval kunnen ze het examen op 26 juni tijdens het tweede tijdvak opnieuw afleggen. Deze beslissing beïnvloedt het herkansingsrecht van de leerlingen niet.

Het Alkwin Kollege erkent de ernst van deze fout en betreurt de aanzienlijke impact op onze leerlingen en hun ouders ten zeerste. “We bieden onze leerlingen onze oprechte excuses aan voor het ongemak en de extra stress veroorzaakt door onze fout. Wij zullen er alles aan doen om de leerlingen te ondersteunen bij hun keuzes rond en in voorbereiding op het economie-examen. Daarbij hebben we een extern onderzoek naar onze interne procedures en protocollen geïnitieerd. Het is onze prioriteit om ervoor te zorgen dat fouten van deze aard in de toekomst worden voorkomen.”

Voor meer informatie over dit bericht kunt u een e-mail sturen naar info@alkwin.nl.

UPDATE

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media en op onze website over de onregelmatigheid tijdens het examen Economie van 5 HAVO, willen we een update delen over de examenresultaten van de betrokken leerlingen. 

Van de 69 leerlingen die het Centraal Eindexamen Economie hebben afgelegd, zijn maar liefst 59 leerlingen direct geslaagd voor hun diploma. Dat geeft voor de groep economie leerlingen een voorlopig slagingspercentage van 86%. Dat ligt percentage ligt iets hoger dan voor de totale 5 havo-laag. 

Acht leerlingen hebben de mogelijkheid om alsnog te slagen door het examen economie ongeldig te laten verklaren en het examen opnieuw te maken en /of daarnaast gebruik te maken van het reguliere herkansingsrecht voor een ander vak. Eén leerling is nog niet geslaagd, maar heeft wel een voldoende als eindcijfer voor economie en maakt gebruik van het herkansingsrecht voor een ander vak om alsnog te kunnen slagen.

Voor twee leerlingen is het helaas niet meer mogelijk om te slagen voor hun eindexamen, ondanks de optie om hun economie-examen ongeldig te laten verklaren 

Onze docenten, mentoren en decaan staan klaar om samen met alle betrokken leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zorgvuldig te bekijken welke mogelijkheden er voor hen zijn en welke stappen ze kunnen nemen om hun toekomstige doelen te bereiken. We blijven hen in dit proces ondersteunen.

Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun eindexamen en wensen alle leerlingen die deelnemen aan het Tweede Tijdvak veel succes toe.