Onderwijs in de bovenbouw vanaf januari 2021

Geplaatst op 18 december 2020 in Leerlingen

Hierbij sturen we je aanvullende belangrijke informatie over de gang van zaken tijdens de lockdown periode. Tot op heden lijkt het erop dat we vanaf maandag 18 januari 2021 weer fysiek naar school kunnen, maar of dat daadwerkelijk gebeurt zal pas op dinsdag 12 januari 2021 bekend gemaakt worden. Lees onderstaande informatie aandachtig door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Doorgeven besmettingen 

Tijdens de periode van online lessen is het noodzakelijk om je afwezigheid te melden en/of je ziek te melden. Dit gebeurt via de gebruikelijke procedure via verzuim@alkwin.nl. We vragen je om een eventuele besmetting aan ons door te blijven geven, ook gedurende de kerstvakantie, ook al ben je in staat bent om online les te volgen.

Privacy cameragebruik

Tijdens de online lessen is het verplicht om je camera aan te hebben staan. We vinden het erg belangrijk elkaar te kunnen zien en contact met elkaar te hebben. We werken op basis van vertrouwen in elkaar. Sommigen vinden het spannend of onprettig om hun camera aan te zetten. Net als in de lessen op school is het absoluut verboden om beelden/screenshots te maken van anderen. We gaan er dus vanuit dat dit niet gebeurt. Als dit wel voorkomt zullen we hier natuurlijk op handelen. Daarnaast is het maken van screenshots uitgezet voor alle leerlingen. Dit hebben we gedaan, zodat er op afstand getoetst kan worden, maar ook om het maken van screenshots van medeleerlingen en docenten onmogelijk te maken.

Tip: je kunt je achtergrond vervagen in Google Meet. Dit heeft wel invloed op de prestaties van je laptop en de verbinding, maar kan een oplossing zijn om minder in de openbaarheid te treden met de omgeving waar je zit. Dit werkt beter als je op een bekabelde verbinding zit (geen wifi).

Extra ondersteuning?

Heb jij extra ondersteuning nodig of kom je vanwege wifi-problemen thuis niet tot werken, dan ben je van 08.20 tot 13.50 uur fysiek welkom in de mediatheek.

Mocht je gebruik willen maken van dit aanbod, dan geef je dit door aan jouw mentor, die dit weer doorgeeft aan Ida Struiksma, onze zorgcoördinator. 

Wanneer je hiervoor bent aangemeld, verwachten wij jou in ieder geval vanaf jouw eerste tot en met jouw laatste lesuur op school. Tijdens eventuele tussenuren ben je ook in de mediatheek aan het werk. Wel zul je op de gebruikelijke momenten pauzeren. In geval van wifi-problemen thuis willen wij jou ook wijzen op de mogelijkheid van het aanschaffen van een adapter, waardoor de router via een kabel verbonden kan worden met het chromebook. Dit lost vaak de meeste verbindingsproblemen op.

OSL/BGL

OSL en BGL gaan na de kerstvakantie in het thuisonderwijs online gewoon door. Je docent maakt een classroom aan en nodigt je hiervoor uit. Je gebruikt de Meet uit die classroom. Aanwezigheid is verplicht als je daartoe ingeschreven staat in Magister.. 

Toetsing 

De tweede toetsweek zal zoals gepland plaatsvinden van maandag 18 tot en met vrijdag 22 januari 2021. Dit zal op school gebeuren. Zelfs als de lockdown dan nog voortduurt, is dat het geval omdat de overheid een uitzondering heeft gemaakt om toetsen fysiek af te kunnen nemen in de bovenbouw. Voor geplande tussentijdse toetsen, handelingsdelen en praktische opdrachten kan in de online periode ook een uitzondering worden gemaakt. Hierover word je apart geïnformeerd.

Samen met de secties kijken we of we zoveel mogelijk digitale toetsen kunnen verzorgen. In principe maak je die op school, tenzij je onverhoopt in quarantaine zit. Je zou dan toch kunnen  deelnemen aan de toetsen. 

Beschikbaarheid docenten

Tijdens de vorige lockdown hebben we gemerkt dat de balans tussen werk en privé scheef kwam te liggen omdat het werk vanuit huis gebeurde en iedereen continue ‘digitaal aan stond’. Dat willen we nu voorkomen. Je docenten zijn natuurlijk beschikbaar tijdens de lessen en je mag hen (op werkdagen tot 18 uur) zeker een mailtje sturen met een vraag, maar verwacht niet dat je per ommegaande reactie krijgt. Volgens ons mailprotocol hebben de docenten twee werkdagen de tijd om te reageren. Het is goed dat je je daarbij realiseert dat niet elke docent elke dag werkt (vaak zie je dat in de handtekening onder hun mail terug). 

Zorg ook zelf voor een goede balans tussen school en privé.

Speciaal voor de examenklassen

Online lessen 5H en 6V tot en met dinsdag 5 januari 2021

Er wordt voor examenklassen een uitzondering gemaakt gedurende de sluiting van het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat 5H en 6V fysieke lessen aangeboden krijgen. Gezien de regio waarin wij ons bevinden, achten wij het echter verstandig om, voor we het fysieke onderwijs weer opstarten, zicht te hebben op eventuele besmettingen en quarantaine-gevallen in deze jaarlagen. 

Om die reden word je op om maandag 4 januari 2021 gevraagd een google formulier in te vullen. Op basis van die informatie word je dinsdag geïnformeerd of de lessen woensdag fysiek van start gaan voor 5H en/of 6V. 

Centraal examen

Het grote nieuws van woensdagavond zal je vast niet zijn ontgaan: het Centraal Examen gaat ondanks corona en in tegenstelling tot afgelopen jaar vooralsnog WEL door. Er zijn echter wel wat aanpassingen:

  • Het tweede tijdvak wordt verruimd: je kan dan de examens maken die je in het eerste tijdvak wegens ziekte/ quarantaine niet hebt kunnen maken. Ook heb je de keuze om een aantal examens naar het tweede tijdvak uit te stellen, zodat je een langere tijd hebt om je voor te bereiden. 
  • Na afloop van de twee tijdvakken volgt een derde tijdvak om te herkansen.
  • In tegenstelling tot eerdere jaren mag je een extra herkansing maken: twee dus in plaats van één. 

Hoe bovenstaande exact uitgewerkt wordt, wordt later bekend gemaakt. Voor nu is het wel handig om onderstaande data vast in je agenda te noteren. 

  • eerste tijdvak CE: (volgens de oorspronkelijke planning) 17 mei t/m 1 juni 2021
  • tweede tijdvak (inhalen/ uitstellen) CE: 14 t/m 25 juni 2021
  • derde tijdvak (herkansen) CE: 6 t/m 9 juli 2021

We gaan in een later stadium bepalen of bovenstaande planning ook gevolgen heeft voor de planning van de diploma-uitreiking. 

We zullen hoe dan ook alles in het werk zetten om je hierover tijdig te informeren.

 

Wij wensen jou en je dierbaren mooie feestdagen toe, in kleine huiselijke kring. We hopen dat we elkaar weer gezond en wel binnen afzienbare tijd kunnen ontmoeten op school.

Hartelijke groet,

Afdelingsleiders bovenbouw:
Janine Werkendam-Könemann
Nadia-V. Miroux
Annemarie Bronneman-van Overveld