Corona update: 7 oktober 2020

Geplaatst op 07 oktober 2020 in Ouders

In een twee wekelijkse nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronamaatregelen in onze school. 

Update besmettingen

Als eerste een update van de coronabesmettingen. Naar aanleiding van een viertal besmettingen in een klas in de onderbouw is vorige week, in overleg met de GGD, besloten om een hele klas digitaal les te geven. Totaal hebben we binnen de school 13 positief geteste personen gehad (10 leerlingen en 3 collega’s).

Mondkapjes verplicht!

Landelijk wordt een ferme discussie gevoerd over nut en noodzaak van het dragen van mondkapjes. Het thema kent duidelijke voor- en tegenstanders. De koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs adviseert een ‘dringend advies’, mede omdat een wettelijke basis voor een landelijke verplichting ontbreekt. Scholen kunnen dit verplicht stellen slechts na instemming van de MR. 

Afgelopen dinsdagavond, 6 oktober 2020, heeft de MR ingestemd met ons voorgenomen besluit over het verplicht stellen van het dragen van mondkapjes in de school. Ook de leerlingenraad gaf in meerderheid aan achter het besluit te staan.

We hebben het besluit genomen aangezien het aantal besmettingen in Nederland snel oploopt én het handhaven van de maatregel bij 1600 leerlingen vereenvoudigt. We willen heel graag de school openhouden voor het onderwijs: de kwaliteit van fysiek onderwijs is hoger dan online onderwijs. Tevens is fysiek onderwijs beter voor onze leerlingen, zij zitten in de levensfase waarin sociale contacten heel belangrijk zijn. 

Deze week heeft al een groot aantal leerlingen het dringende advies opgevolgd: een groot compliment voor hen. Door de verplichting zal het voor ons allemaal gewoner voelen het mondkapje te dragen.

Vanaf donderdag 8 oktober zijn alle leerlingen en personeelsleden verplicht een mondkapje te dragen. Dit betekent: als je loopt draag je een mondkapje, eet of drink je iets, dan ga je zitten of stilstaan en mag het mondkapje even af. Buiten hoeven de mondkapjes niet gedragen te worden. Afspraken die eerder gemaakt zijn over het dragen van een mondkapje in de les bij bepaalde docenten en vaklessen blijven bestaan.

Coronamaatregelen

Mondkapje dragen

Iedereen brengt zijn/haar eigen mondkapjes mee. Is uw zoon of dochter zijn/haar mondkapje vergeten? Dan kan hij/zij bij de receptie een mondkapje halen.

Het is belangrijk dat we op de juiste manier omgaan met het mondkapje: het mondkapje moet de mond en neus bedekken. Bij het op- en afdoen van het kapje is het belangrijk alleen het elastiek aan te raken. Bekijk ook de instructie van de Rijksoverheid:

Bekijk het filmpje over hoe je een mondkapje moet gebruiken. De regels voor de bus gelden ook op school.

Het mondkapje vervangt niet de reeds bestaande maatregelen zoals het tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden (personeel t.o.v. elkaar en personeel t.o.v. leerlingen), regelmatig de handen ontsmetten, in de elleboog hoesten en thuis blijven bij klachten. Deze maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Ventilatieplan najaar/winter

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in schoolgebouwen. In de zomer was het gemakkelijk om goed te ventileren en te luchten, gezien het droge en mooie weer. Met het oog op de nattere en koudere periode hebben wij contact gehad met de GGD over hoe wij binnen het schoolgebouw op een goede manier kunnen ventileren.

De maatregelen hebben we beschreven in een ventilatieplan najaar/winter. Dit ventilatieplan inclusief aanvullende maatregelen is hier te vinden op onze website. Het ventilatieplan gaat per direct in.

De nieuwe maatregelen rondom ventilatie vervangen de maatregelen rondom ventilatie in het draaiboek coronamaatregelen.

Leswissels

Om een veilige doorgang voor het personeel te waarborgen is het van belang dat leerlingen pas op de bel het lokaal verlaten en niet voor de eerste bel de gang op gaan naar het lokaal. Op deze manier is er voor de docent tijd en ruimte om van lokaal te wisselen. 

We hebben opmerkingen/vragen gehad waarom er niet voor gekozen is om leerlingen vast in een lokaal te laten en de docenten te laten wisselen. Voor de start van het schooljaar is dit onderzocht. Ten eerste geldt dat sommige lessen moeten plaatsvinden in praktijklokalen. Ten tweede hebben we meer klassen dan lokalen, de lokalen moeten efficiënt worden ingeroosterd. En tot slot geldt dat de bovenbouw geroosterd wordt in clusters, wat het onmogelijk maakt om klassen bij elkaar te houden. 

Pauzes

Voor de start van het schooljaar hebben we de mogelijkheid onderzocht om pauzes te scheiden, zodat niet alle leerlingen tegelijkertijd pauze zouden hebben. Om logistieke redenen hebben wij hier niet voor gekozen.

Voor de bovenbouw leerlingen geldt de regel dat zij buiten pauze moeten houden, hiervoor staat er een tent op het schoolplein. Bovenbouw leerlingen mogen hun jas meenemen in het lokaal, zodat zij na de les direct naar buiten kunnen. 

herfstMelden coronabesmetting in herfstvakantie

Wij zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons! En het virus gaat ook niet met vakantie. Wij verzoeken u daarom ook in de herfstvakantie een eventuele positieve testuitslag te melden via verzuim@alkwin.nl. 

Het bron- en contactonderzoek kan dan plaatsvinden binnen de school en indien nodig kunnen betrokkenen (ook tijdens de vakantie) worden gealarmeerd. Het helpt indien u bij de melding direct opgeeft wat de besmettelijke dagen geweest zijn dat uw zoon/dochter op school is geweest. Na melding zal de afdelingsleider contact met u opnemen.

Looproutes

Naar aanleiding van een evaluatie van de maatregelen is besloten om op twee plekken binnen de school te werken met een verplichte looproutes.

Studiedag van 20 november

De studiedag op vrijdag 20 november gaat niet door. Wij willen niet met grote groepen bij elkaar komen of mensen van buiten uitnodigen. Op die dag zullen er weer lessen worden ingepland.