Privacy en cookies

Het Alkwin Kollege gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij doen dit conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de privacywet die in de hele Europese Unie geldig is. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website.

Het Alkwin Kollege hecht grote waarde aan uw privacy en neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht. Informatiebeveiliging is een belangrijke voorwaarde voor de bescherming van privacy. Binnen het Alkwin Kollege is het privacybeleid daarom gekoppeld aan het Informatiebeleid, zoals vastgelegd in ons Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (IBP-beleid). De regels over het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons Privacyreglement. Deze Privacyverklaring geeft kort de belangrijkste punten daaruit weer.

Contactgegevens

De rector van het Alkwin Kollege is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens door het Alkwin Kollege.

Adres:
Weegbree 55
1422 MT, Uithoorn
Telefoonnummer: 0297-566903

Postbus:
Postbus 112
1420 AC, Uithoorn

Functionaris gegevensbescherming

Het Alkwin Kollege heeft een Functionaris gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via: FG@Alkwin.nl.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het kunnen geven van onderwijs, de schoolorganisatie die daarvoor nodig is en de wettelijke verplichtingen die aan een schoolorganisatie worden gesteld.

Welke gegevens verwerken wij?

Het Alkwin Kollege houdt een overzicht bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. De
gegevens die wij verwerken zijn.

 • Contactgegevens
 • Administratienummer
 • Nationaliteit
 • Ouders / Voogd
 • Studievoortgang
 • Verstrekte leermiddelen
 • Docenten en mentoren
 • Financiën
 • Beeldmateriaal
 • BSN

Verplichte gegevens verstrekking

De school heeft een wettelijke verplichting om gegevens van leerlingen te delen met andere organisaties. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Schoolinspectie
 • Leerplichtambtenaar

Ontvangers van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten (bijvoorbeeld voor het leveren van digitale leermiddelen) of in het geval wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.

Geautomatiseerde verwerking persoonsgegevens

Er vindt door het Alkwin Kollege geen geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaats.

Gebruik beeldmateriaal

Op school worden er regelmatig foto’s of video’s gemaakt. Het doel daarvan is om waardevolle momenten vast te leggen, alsmede ouders en medewerkers te informeren over onze activiteiten. Ook gebruiken we beeldmateriaal bij onze professionalisering (om de pedagogische kwaliteit te verhogen). Bij het maken en verspreiden van foto’s en filmopnamen houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving. U kunt hier meer over lezen in ons Protocol gebruik beeldmateriaal.

Bewaartermijnen

Het Alkwin Kollege bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, tenzij dat op grond van wet- of regelgeving verplicht is. Wilt u meer over weten over bewaartermijnen dan verwijzen wij u naar de betreffende bijlage bij het Privacyreglement van de Stichting Keizer Karel.

Gebruik sociale media

Sociale media bieden een algemeen geaccepteerde manier van communiceren die niet meer valt weg te denken uit het hedendaagse leven. Ze kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan een positief imago van de school. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee: pesten en het (ongewild) delen van foto’s of andere
gegevens kunnen medewerkers, leerlingen of de reputatie van de school schaden. Voor het gebruik van sociale media hebben wij daarom een apart protocol sociale media opgesteld.

Beveiliging

Het Alkwin Kollege neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via IBP@Alkwin.nl.

Rechten

U heeft het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het emailadres IBP@Alkwin.nl.

Het Alkwin Kollege maakt gebruik van cookies op de website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Accepteren of weigeren

Alleen als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals social media-, advertentie- en personaliseringsdoeleinden. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kunt u de toestemming voor de cookies altijd weer intrekken.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Let op! Cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw bezoek.

Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruikt het Alkwin Kollege?

Noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat de website van het Alkwin Kollege naar behoren functioneert. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • U veilig gebruik kunt maken van de website
 • Uw voorkeuren, zoals taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten worden opgeslagen
 • Het mogelijk is om te reageren op berichten op onze website

Analytische cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het maken van statistieken over bezoeken aan onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres (adres van uw computer) wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Waar gebruiken wij deze cookies voor?

 • Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Voor het meten van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Voor het verbeteren van onze website in het algemeen

Social media cookies

Binnen onze website maken we gebruik van cookies van sociale media. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om informatie te delen via social media (Pinterest, Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Youtube).

Wanneer u op onze website een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.