Alkwin lid geworden van Bètapartners

Geplaatst op 04 oktober 2023 in Alkwin Kollege

Bètapartners is een netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken om actueel en inspirerend bètaonderwijs te bieden in de regio’s Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners vormt een brug tussen het voortgezet en hoger onderwijs en fungeert als een netwerk en vaksteunpunt voor leerlingen, docenten, TOA’s, studenten en schoolleiders.

Het doel van onze school is om een impuls te geven aan alle bètavakken zoals aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde, en om samen een gedeelde visie op ons bètaonderwijs te vormen.

Dankzij het lidmaatschap kunnen docenten, TOA’s en leerlingen gebruikmaken van het (vaak gratis of tegen sterk gereduceerde prijzen) aanbod van scholingen, masterclasses, leskisten, science labs, pws-begeleiding, enzovoort. Bekijk hier het gevarieerde aanbod.

We hopen dat iedereen optimaal gebruik zal maken van deze mogelijkheden!