Uitkomsten ouderavond

Geplaatst op 15 maart 2023 in Alkwin Kollege

Naar aanleiding van de uitkomsten van een oudertevredenheidspeiling hebben wij op 17 januari met een groep ouders gesproken over de thema’s leerlingbegeleiding, communicatie en uitdagend onderwijs. Onderstaand een kort verslag van de opbrengsten van deze avond. Wij nemen de verbeterpunten mee in de discussies over schoolontwikkeling in de komende tijd.

Communicatie
De communicatie van de school wordt over het algemeen positief beoordeeld, met een goede bereikbaarheid en frequentie van informerende e-mails. 

Verbeterpunten:

  • Berichtgeving mag korter en bondiger en met een positieve(re) toon. 

Leerlingbegeleiding
Ouders waarderen de keuzevrijheid bij de uitnodiging voor driehoeksgesprekken en de betrokkenheid van de mentor. Het proces van zelfontplooiing via AVA punten wordt positief genoemd. 

Verbeterpunten:

  • Ouders zouden graag meer persoonlijke communicatie over de voortgang van de leerlingen zien in plaats van slechts cijfers in Magister. 
  • Studievaardigheden mogen nog sterker neergezet worden. 
  • Er wordt gevraagd om meer vertrouwen in leerlingen te hebben en niet te snel te handelen met gele kaarten. 

Uitdagend onderwijs
Alkwin De Wereld In wordt als belangrijk en leerzaam voor leerlingen beschouwd. De Alkwin-workshops zijn een verrijking voor leerjaar 1 en mogen ook in andere leerjaren uitgerold worden. De uitdaging, keuzevrijheid uit WON worden als zeer positief ervaren. AKL en zorg bieden een aanbod op maat, hoewel verplichting hierin soms averechts kan werken. 

Onze docenten hebben een ‘jonge uitstraling’, spreken de taal van de leerlingen en nemen de input van de leerlingen serieus. Ons onderwijs sluit voornamelijk aan bij het niveau van de gemiddelde leerling en leerlingen met meer hulpbehoefte. 

Verbeterpunten:

  • Sterkere leerlingen zouden gebaat zijn bij meer uitdaging in ons onderwijs.
  • Talentontwikkeling zou meer centraal kunnen staan en in kunnen spelen op de individuele leerling volgens de ouders. 
  • Het idee van formatief toetsen wordt als positief gezien, maar het idee moet wel duidelijk aan leerlingen uitgelegd worden. Ook wordt aangegeven dat dit idee beter zou werken wanneer het in alle lessen wordt toegepast en niet alleen in de toetsen. 
  • De overgang van 3 naar 4 vwo wordt meermalen aangegeven als zeer stroef en dit verdient volgens de ouders meer aandacht.