Write for rights: opkomen voor gerechtigheid

Geplaatst op 21 december 2021 in Leerlingen

De wereldwijde Write for Rights-actie van Amnesty International is in volle gang op het Alkwin Kollege!

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. De Write for Rights-actie is opgezet om dit onrecht te stoppen. Onze leerlingen schrijven brieven aan autoriteiten om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. Daarnaast sturen ze zelfgemaakte kaarten naar mensen wiens rechten worden geschonden, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom brieven en kaarten vanuit de hele wereld zorgen we samen voor verandering voor deze mensen.

Daarbij maken leerlingen kennis met Amnesty International, leren over mensenrechten en leren opkomen voor anderen. Ze leren dat ook zij met hun bijdrage verschil kunnen maken in de wereld. Voor veel leerlingen is het bovendien de eerste keer in hun (digitale) leven dat ze een handgeschreven brief en kaart schrijven.

Een aantal reacties van leerlingen

“Wat goed dat we hier nu meer vanaf weten, ik had hier zelf nog nooit iets over gehoord.”

“Ik had er nog nooit eerder bij stilgestaan dat er landen zijn waar je zomaar opgepakt kan worden als je voor je mening uitkomt of voor iets opkomt waar je in gelooft.”

“Ik vond het leuk om op school met iets ‘echts’ bezig te zijn, dat deze brieven en kaarten echt worden verstuurd naar regeringen en de mensen zelf.”