Extra corona update: 23 juni 2021

Geplaatst op 23 juni 2021 in Leerlingen

In verband met de landelijke versoepelingen per 26 juni aanstaande brengen wij je een extra coronanieuwsbrief met de laatste stand van zaken. We verwachten dat dit de laatste coronanieuwsbrief zal zijn voor de zomervakantie en hopen jullie tijdig te kunnen informeren over eventuele maatregelen bij de start van het nieuwe schooljaar, mocht daar aanleiding toe zijn.

Update besmettingen

Na de nieuwsbrief van vorige week is er één besmetting binnen de school gemeld (één leerling). Deze leerling is niet besmettelijk op school geweest.

Versoepelingen per 26 juni 2021

Stap 4 van de landelijke versoepelingen wordt vanwege de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers vervroegd naar zaterdag 26 juni 2021 en ook vergroot. Per 26 juni a.s. gaan veel deuren open en wordt de 1,5 meter afstand de allesbepalende norm. Alles wat op 1,5 meter kan, mag weer vanaf 26 juni. De mondkapjes plicht vervalt grotendeels, behalve op plekken waar 1,5 meter geen mogelijkheid is, dit laatste geldt voor het voortgezet onderwijs. 

Het protocol van de VO-raad is op bovenstaande aangepast. Dit houdt per 26 juni a.s. het volgende in:

  • Schoolgebouwen mogen weer gebruikt worden voor niet-onderwijsactiviteiten (teamvergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, etc.).
  • Diploma-uitreikingen mogen op school worden georganiseerd.
  • Schoolkampen en excursies mogen weer worden georganiseerd (rekening houdend met eventuele beperkingen op locatie).
  • Zingen op school mag weer.

Met het oog op de jaarafsluiting volgende week is er dus meer mogelijk dan wat we vorige week hebben aangekondigd. 

Het advies om twee keer per week te zelftesten is nog steeds van kracht. Leerlingen kunnen dus gevraagd worden om een zelftest af te nemen voorafgaande aan een activiteit. Uiteraard op vrijwillige basis.

Mondkapjes leerlingenMondkapjes plicht blijft op school

Zoals hierboven staat beschreven geldt tot nader orde de mondkapjesplicht nog wel binnen de muren van het schoolgebouw.  Dit omdat binnen de school de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden. Dit betekent dat leerlingen (en personeelsleden) die de komende weken op school zijn, nog een mondkapje dienen te dragen. Houd hier rekening mee bij het inleveren van je boeken, het ophalen van rapporten, herkansingen en/of andere activiteiten de laatste weken van het schooljaar.

Blijf thuis bij klachten

Ook tijdens de jaarafsluiting, inleveren van boeken, het ophalen van je rapport en/of andere activiteiten de komende weken geldt: blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

Uitgifte zelftesten

De afgelopen weken zijn de zelftesten uitgedeeld in de mentorlessen. Vanaf deze week kunnen leerlingen in de hal een test meenemen. Uitgangspunten voor de zelftesten zijn en blijven dat afname geschiedt op vrijwillige basis en de zelftest thuis dient te worden afgenomen onder begeleiding van een ouder/verzorger.

Besmettingen tijdens examenreizen

We hebben vorige week ook geïnformeerd over de waarschuwing die wij van de GGD hebben ontvangen voor het feit dat een groot aantal besmettingen aan het licht is gekomen onder leerlingen die op vakantie zijn geweest in Portugal of Spanje. Hierbij een herhaalde oproep. Het advies van de GGD is nog steeds dat elke leerling die is teruggekomen uit Spanje of Portugal zich zo snel mogelijk laat testen op het coronavirus middels een gratis PCR-test.