Corona update: 12 februari 2021

Geplaatst op 12 februari 2021 in Leerlingen

Update coronabesmettingen

Sinds de nieuwsbrief van 27 januari jl. is er één nieuwe besmetting gemeld binnen de school (van een leerling). Deze leerling is niet op school geweest. 

Sneeuw

Afgelopen maandag en dinsdag hebben ook de examenklassen online onderwijs gehad in verband met het winterweer. Vanaf donderdag volgen de examenklassen weer fysiek onderwijs op school, rekening houdend met anderhalve meter afstand. De overige klassen volgen het onderwijs online. Alle lessen vinden plaats volgens het 40 minuten rooster.

Alkwin in de sneeuw

 

Lessen op anderhalve meter afstand

Sinds 12 januari jl. geldt dat ook leerlingen onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Om dit te realiseren is er op school weer sprake van een looproute, zoals hieronder beschreven. Daarnaast zijn de gymzalen, de aula, het Atrium, het B-trium en het Talenplein ingericht om les te geven aan hele klassen. Op deze manier borgen we het onderwijs op anderhalve meter afstand. 

Ondanks dat er op dit moment voldoende ruimte is in het gebouw zien we in praktijk dat het nog lastig is voor leerlingen om anderhalve meter afstand te houden. We zijn bezig om dit binnen het schoolgebouw extra onder de aandacht te brengen.

Looproutes

Binnen het schoolgebouw gelden de volgende looproutes:

Banaan 1:
Ingang C via schoolplein blijft gehandhaafd. Voorste trappenhuis is eenrichting ‘omhoog’, achterste trappenhuis is eenrichting ‘naar beneden’. De middelste trap naar de vide is eenrichting ‘naar beneden’.  

Banaan 2:
Ingang A via schoolplein blijft gehandhaafd. Voorste trappenhuis is eenrichting ‘omhoog’, naar beneden moet via de loopbrug en trappenhuis oudbouw.

Oudbouw:
Trappenhuis bij Banaan 2 is eenrichting ‘naar beneden’, trappenhuis bij de leveranciersingang in eenrichting ‘naar boven’, centrale trappenhuis in de hal is eenrichting ‘naar boven’. De gang van de beeldende vakken is eenrichting van de leveranciersingang naar de gymzalen.  

De eenrichting routes zijn met pijlen herkenbaar gemaakt.

Online onderwijs

In de vorige nieuwsbrief hebben we leerlingen gevraagd om een enquête in te vullen over het online onderwijs. Het is fijn om te lezen dat er veel goed gaat en dat leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de online lessen. Uiteraard zijn er verbeterpunten. Deze nemen we mee naar een eventuele bijstelling in de toekomst.

Hygiënemaatregelen op school 

Op advies van de GGD herhalen we hierbij, speciaal voor de eindexamenleerlingen, de hygiënemaatregelen. 

  • Bij binnenkomst handen desinfecteren en tafeltje schoonmaken, met de in het lokaal beschikbare middelen.
  • Bij vertrek uit lokaal; zet je mondkapje op en let op de looproute.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen. Het complete schema wanneer naar school en wanneer niet, is hier te vinden. 

Centraal examen 

Naar verwachting worden de scholen vandaag of maandag geïnformeerd over de manier waarop het Centraal Examen voor de eindexamenleerlingen zal plaatsvinden. We zullen deze informatie zo snel mogelijk communiceren.

Verlenging maatregelen

De huidige maatregelen gelden tot 2 maart 2021. De school heeft geen andere informatie dan wat er nu algemeen bekend is in de media. Op de persconferentie van 23 februari a.s. horen we meer over een eventuele openstelling van het Voortgezet Onderwijs en onder welke voorwaarden. Afhankelijk van de inhoud van deze persconferentie zullen we u in de voorjaarsvakantie een extra nieuwsbrief versturen.