Corona update: 27 januari 2021

Geplaatst op 27 januari 2021 in Leerlingen

Update besmettingen

Sinds de nieuwsbrief van 13 januari jl. is er één nieuwe besmetting gemeld binnen de school (van een leerling). Deze leerling is niet op school geweest. 

Tweede onderwijsperiode

Deze week is het lesrooster van de tweede periode ingegaan. De examenklassen volgen fysiek onderwijs op school rekening houdend met anderhalve meter afstand. De overige klassen volgen het onderwijs online. Alle lessen vinden plaats volgens het 40 minuten rooster.

Het lesrooster van de tweede periode zal na deze week nog een update krijgen, omdat er in een eerste lesweek altijd verbeterpunten zijn. Let dus goed op de roosterwijzigingen ingaande volgende week.

anderhalve meter afstandLessen op anderhalve meter afstand

Sinds 12 januari jl. geldt dat ook leerlingen onderling anderhalve meter afstand moeten houden. Om dit te realiseren is er op school weer sprake van een looproute, worden de gymzalen gebruikt om les te geven en zijn andere klassen verdeeld over soms 3 klaslokalen, omdat er een maximum geldt van 10 leerlingen per lokaal. Op deze manier borgen we het onderwijs op anderhalve meter afstand. 

Ondanks dat er op dit moment voldoende ruimte is in het gebouw zien we in praktijk dat het nog lastig is voor leerlingen om de anderhalve meter afstand te houden. We zijn bezig om dit binnen het schoolgebouw extra onder de aandacht te brengen.

Online onderwijs

We zijn trots op de manier waarop er momenteel online les wordt gegeven. Dit neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn. Wij vragen leerlingen daarom een enquête in te vullen over hun ervaringen van de afgelopen weken. 

Vul de enquête in (leerlingen)

 

Aandachtspunten die we al gesignaleerd hebben zijn.

  • Leerlingen hebben het gevoel meer huiswerk te hebben na de lessen.
  • Classrooms zijn niet altijd optimaal ingericht.

Daar waar mogelijk zullen we zaken aanpassen. 

Alvast bedankt voor het invullen van de enquête!

Hygiënemaatregelen op school 

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief is geschreven, is de GGD op school geweest voor nader onderzoek naar de hygiënemaatregelen. Er is ons geadviseerd om regelmatig de maatregelen te herhalen. Bij deze speciaal voor de eindexamenleerlingen;  

  • Bij binnenkomst handen desinfecteren en tafeltje schoonmaken, met de in het lokaal beschikbare middelen.
  • Bij vertrek uit lokaal; zet je mondkapje op en let op de looproute.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen. Het complete schema wanneer naar school en wanneer niet, is hier te vinden.

Open dag

De open dag is jaarlijks een belangrijk moment voor de school om zich te presenteren aan geïnteresseerde leerlingen van groep 8. Dit jaar verloopt de open dag uiteraard anders dan gebruikelijk. De open dag wordt online georganiseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van filmpjes, digitaal binnenkijken en de chat met leerlingen en medewerkers. Ook het aanmelden van nieuwe leerlingen zal waarschijnlijk anders verlopen dan gebruikelijk. Houd voor meer informatie de website in de gaten. 

Verlenging maatregelen?

De huidige maatregelen gelden tot 9 februari 2021. De school heeft geen andere informatie dan wat er nu algemeen bekend is in de media. Zodra er meer bekend is over het onderwijs per 9 februari,  zullen we jullie zo spoedig mogelijk informeren