Corona update: 13 januari 2021

Geplaatst op 13 januari 2021 in Ouders

Verlenging lockdown

Hierbij informeren we u over de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus. Zoals u gisteravond ongetwijfeld niet ontgaan is, heeft premier Mark Rutte de huidige lockdown voor de scholen verlengd tot 9 februari 2021. Nieuw is de maatregel dat ook de leerlingen onderling de anderhalve meter afstand moeten houden. De uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen en eindexamenklassen blijven bestaan. In deze nieuwsbrief leest u de consequenties hiervan binnen het Alkwin Kollege.

Anderhalve meter afstand

Zoals gezegd geldt vanaf vandaag 13 januari 2021 ook de anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling. De leerlingen die op school komen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het handhaven hiervan. Er is hiervoor op dit moment voldoende ruimte in de school om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Tijdens de toetsweek en vanaf 25 januari 2021 zullen we binnen de school nadere maatregelen treffen om dit verder te borgen.

Online onderwijs

Voor de niet-examenklassen geldt dat het online onderwijs in ieder geval verlengd wordt tot 9 februari 2021. Volgende week (18 tot en met 22 januari 2021) volgens het 60 minuten rooster (zoals u hieronder kunt lezen). Daarna weer volgens het 40 minuten rooster.

Toetsweken

Voor de bovenbouwleerlingen is het volgende week toetsweek. Op dit moment zijn we bezig om het toetsrooster om te bouwen zodat het voldoet aan de anderhalve meter norm. De bovenbouwleerlingen ontvangen donderdag of vrijdag een aparte brief met nadere instructies en het aangepaste toetsrooster. 

De derde klassen hebben in de week van 25 t/m 29 januari 2021 hun toetsweek. Deze toetsen zullen online plaatsvinden. De fysieke en online lessen voor de overige klassen vinden dan weer plaats volgens het 40 minuten rooster. De toetsen voor de derdejaars leerlingen zullen in de middag gepland worden. Dit in verband met het (online) surveilleren van de toetsen. De derdejaars leerlingen worden door hun afdelingsleider nader geïnformeerd over de toetsweek.

60 Minutenrooster in de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 januari 2021

In verband met de toetsweek van de bovenbouw zullen de online lessen voor de onderbouw in een 60 minutenrooster plaatsvinden. Dit is noodzakelijk i.v.m. de surveillance van de toetsen door de docenten. Deze toetsen duren 60 of 120 minuten. Een aantal docenten geeft zowel aan de onderbouw als aan de bovenbouw les.

De online lessen duren 40 minuten. Dat betekent dat er na iedere les een pauze van 20 minuten is.
Het lesrooster is dan als volgt:

 

 

 

 

 

 

Tent weg 

In overleg met de MR en de leerlingenraad is de tent op het schoolplan eind december 2020 weggehaald. De redenen hiervoor waren tweeledig. Aan de ene kant merkten we dat – zeker nu het buiten kouder is – een (zeer) beperkt aantal leerlingen gebruik maakte van de tent tijdens de pauzes. Aan de andere kant vonden we het ook niet verantwoord om de tent in de kerstvakantie te laten staan met het oog op vuurwerk en/of vernielingen.

Bereikbaarheid: controleren/wijzigen e-mailadres en telefoonnummer

Juist nu in coronatijd hebben we gemerkt dat een goede bereikbaarheid van ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen van extra belang is. Daarom verzoeken wij u te controleren of het e-mailadres en telefoonnummer dat bij ons bekend is nog steeds juist is. Zo niet, geef eventuele wijzigingen door via Magister.

Dit kunt u eenvoudig zelf doen op de volgende manier:

  • In de webversie (computer/tablet) kunt u eenvoudig uw e-mailadres en telefoonnummer controleren of aanpassen bij de Instellingen die linksonder bij Beheer/Account staan. Na het wijzigen slaat u deze op met “contactgegevens opslaan”.
  • In de app gaat u in het hoofdmenu (3 streepjes linksboven) naar Mijn gegevens en klikt rechtsboven op Wijzig om uw e-mailadres en/of telefoonnummer te wijzigen. Met Opslaan worden de wijzigingen opgeslagen.

We hopen dat u de komende periode hiervoor even de tijd neemt, zodat we dit nieuwe jaar beginnen met de juiste gegevens.

Update besmettingen

Sinds de (gedeeltelijke) sluiting van de school per 16 december 2020 zijn er 28 nieuwe besmettingen gemeld binnen de school (16 leerlingen en 12 collega’s). De meeste leerlingen zijn niet besmettelijk op school geweest in verband met de sluiting van de school en de kerstvakantie. Daar waar noodzakelijk bent u geïnformeerd.

Wat betreft de besmettingen van collega’s is er sprake van een duidelijk verband. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden in de laatste week voor de kerstvakantie, toen de school al gesloten was. Er is hierover contact geweest met de GGD en er is nader onderzoek gedaan naar de hygiënemaatregelen.

Adviezen GGD

Zoals hierboven omschreven is de GGD op school geweest voor nader onderzoek naar de (hygiëne-)maatregelen op school. De GGD heeft ons advies gegeven over een aantal zaken rondom handhygiëne en het gebruik van spatschermen. De GGD benadrukt het belang van het blijven herhalen van alle maatregelen, waarbij het thuisblijven bij klachten (en laat je testen) de belangrijkste zijn. Dit geldt voor collega’s en de leerlingen die naar school komen. Op deze manier wordt de verspreiding van het virus het meest voorkomen.