Corona update: 2 december 2020

Geplaatst op 02 december 2020 in Leerlingen

In een twee wekelijkse nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronamaatregelen in onze school.

Update besmettingen

Als eerste een update van de coronabesmettingen. Na de laatste coronanieuwsbrief van 18 november jl. zijn er 27 personen positief getest op corona (24 leerlingen en 3 collega’s). Een groot deel van deze besmettingen (11) kwam uit jaarlaag 4 VWO. Vanwege de onderlinge contacten tussen leerlingen moesten ongeveer 30 leerlingen in quarantaine. Wegens organisatorische redenen hebben wij op 19 november 2020 besloten om 4 VWO online onderwijs te geven. Sinds afgelopen maandag is de jaarlaag weer op school.

Met de GGD hebben we uitvoerig contact gehad over het toegenomen aantal besmettingen. De GGD houdt dit nauwlettend in de gaten, maar ziet vooralsnog geen aanleiding voor verdere maatregelen. Indien er uit het bron- en contactonderzoek een besmettingsrisico is gebleken, bent u daar inmiddels over geïnformeerd.

Werkwijze GGD

Zodra de GGD het bron- en contactonderzoek heeft afgerond wordt de school geïnformeerd over een besmetting en informeren wij u per brief. Indien er een besmettingsrisico is geweest waarvoor aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt u daar persoonlijk over geïnformeerd. De GGD maakt daarbij onderscheid tussen zogenoemde ‘best friends’ en klasgenoten. Omdat het contact met ‘best friends’ verder gaat dan alleen op school is daar mogelijk een verhoogd risico tot besmetting. Uit het onderzoek blijkt dat besmettingen op school vaak te herleiden zijn naar contacten buiten de school.

Quarantaine ingekort

Het landelijke beleid rondom quarantaine is per 1 december jl. gewijzigd. Moet uw zoon/dochter in quarantaine doordat hij/zij nauw contact heeft gehad met een coronapatiënt? Dan kan er na 5 dagen quarantaine worden getest. Is de test negatief, dan mag uw zoon/dochter weer naar school.

Zet hem op!

Vanaf gisteren geldt er een landelijke mondkapjes plicht in publieke binnenruimtes, dus ook op school. Op een enkeling na hebben de leerlingen hier gehoor aan gegeven. Dank jullie wel! We streven er naar om de mondkapjesplicht zonder problemen te kunnen handhaven.

Wat zijn ook al weer de regels over het dragen van het mondkapje op school:

  • Leerlingen hebben twee kansen om het mondkapje te vergeten, bij een derde keer vergeten moet je je om 8.00 uur melden.
  • Als je loopt draag je een mondkapje, eet of drink je iets, dan ga je zitten of stilstaan en mag het mondkapje even af.
  • In de klas mag het mondkapje af, een uitzondering geldt voor vaklessen waarbij de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is.
  • Bij bepaalde docenten is een afwijkende afspraak gemaakt over het dragen van het mondkapje in de les, hier ben je individueel over geïnformeerd.

Loop door!

Tijdens lokaalwissels hoeven leerlingen niet op de docent te wachten om het lokaal binnen te gaan. Deur los? Je mag naar binnen!

Verlengde kerstvakantie?

Op dit moment hebben wij geen nieuws over een besluit tot het verlengen van de kerstvakantie met één of twee weken online onderwijs. De school is hierin afhankelijk van de berichten in de media. We verwachten dat we in de persconferentie van volgende week dinsdag 8 december 2020 nader worden geïnformeerd.

Tot 1 februari 2021 geen activiteiten

In lijn met het landelijke beleid is besloten om in ieder geval tot 1 februari 2021 alle geplande activiteiten, zoals bijvoorbeeld excursies, te annuleren.