Facturatie schoolkosten met WIS Collect

Geplaatst op 02 oktober 2020 in Ouders

Schoolkosten

De schoolkosten zijn direct herleidbaar tot een extra activiteit(en) op school van uw zoon/dochter, als aanvulling op het reguliere lesprogramma (b.v. Cambridge Engels, deelname WON). De schoolkosten worden gefactureerd bij deelname aan de activiteit.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt gebruikt voor een financiƫle bijdrage aan activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, projecten, introductiebijeenkomsten,
sportactiviteiten, CJP en vieringen. Ook het gebruik van het kluisje wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage.

Verantwoording

Een inhoudelijke verantwoording vindt u in de schoolgids (blz.48 en 64) op onze website.

Facturatie

Rond 2 oktober 2020 ontvangt u een betaalverzoek voor de ouderbijdrage en de schoolkosten vanuit ons betaalsysteem Wis Collect.

Hoe werkt Wis Collect? Bekijk het filmpje