Week Tegen Pesten

Geplaatst op 22 september 2020 in Leerlingen

De hele week staat in het teken van de Week Tegen Pesten. Vandaag was Stichting Kikid te gast samen met oud-leerling Sophie Milzink. Zij gaven een voorstelling waarin duidelijk werd dat pesten zowel online als in de echte wereld nooit oké is. Naast deze voorstellingen zijn er deze week nog meer activiteiten, zoals mentorlessen en groepsdiscussies.

 

Pesten op het Alkwin Kollege
Helaas komen pestincidenten ook voor op het Alkwin Kollege. Het Alkwin Kollege wil een veilige school zijn: een plek waar iedereen zich ontspannen en veilig kan voelen. Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat de meeste leerlingen zich ook veilig voelen. Echter gaat het ook wel eens mis en dat tolereren wij niet. Als er gepest wordt moet dit stoppen. En zo snel mogelijk. 

Word je gepest of gebeurt het in jouw klas? Vertel het aan je mentor.

Pestprotocol

Om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen is er een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staan richtlijnen als pesten wordt geconstateerd en voorwaarden en activiteiten om het pesten te voorkomen. 

Lees het pestprotocol…

Op vrijdag 25 september 2020 werd het pestprotocol officieel ondertekend door de rector, docent, medezeggenschapsraad en een leerling. Samen kunnen wij het pesten stoppen en voorkomen.