Benoeming nieuwe rector

Geplaatst op 14 februari 2020 in Leerlingen

Met veel genoegen informeren wij u over de benoeming van Nelleke Pedroli tot rector van het Alkwin Kollege per 1 augustus 2020.

Nelleke Pedroli is al vele jaren verbonden aan het Alkwin als schoolleider onderwijs en leerlingbegeleiding. Zij heeft de afgelopen jaren een actieve rol gehad in de invoering van passend onderwijs op het Alkwin en was verantwoordelijk voor trajecten in het kader van innovatie van het onderwijs en voor de professionaliseringstrajecten van de medewerkers. Vorig schooljaar heeft zij tijdens het ziekteverlof van Rob Dijkstra het rectoraat een aantal maanden waargenomen.

We zijn verheugd dat het is gelukt om tijdig een nieuwe rector te vinden die het ingezette beleid kan voortzetten. Dit geeft ons de gelegenheid om de wervings- en selectieprocedure te starten voor de invulling van de vacature van schoolleider die door de benoeming van Nelleke is ontstaan.